آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی اف سی ای FCE

۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
3 فروش

آزمون زبان انگلیسی FCE

آزمون زبان انگلیسی Cambridge English First که تحت عنوان آزمون FCE و یا حتی Cambridge First Certicate نیز شناخته می‌شود، به منظور سنجش سطح توانمندی افراد در زبان انگلیسی ارائه شده است. این آزمون مهارت های زبان انگلیسی زبان آموزان را در سطح upper-intermediate و یا فرامیانی می سنجد. آزمون زبان انگلیسی Cambridge English First یکی از محبوب ترین و پر مخاطب ترین آزمونهای Cambridge English می باشد. برای شرکت در این آزمون زبان انگلیسی و کسب مدرک آن حداقل سطح دانش و مهارت در زبان انگلیسی مورد نیاز است. با استفاده از مدرک Cambridge First شما می توانید به سادگی در بسیاری دانشگاه‌های کشورهای انگلیسی زبان شروع به مطالعه کردن دوره‌های تخصصی کنید.

منابع آزمون زبان انگلیسی FCE

آرشیو منابع آمادگی و شرکت در آزمون زبان انگلیسی FCE که در این قسمت از وبسایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد حاوی بهترین و کاربردی ترین منابع موجود در این حوزه می باشد. محتوای این آرشیو از فایل های PDF و فایل های صوتی و ویدئویی تشکیل شده است. از این منابع هم می توان به صورت خودخوان و بدون نیاز به شرکت در کلاس درس و هم به منظور تدریس در کلاس های درس استفاده کرد. دقت کنید که منابع ارائه شده در این آرشیو به صورت تک زبانه (زبان انگلیسی) تنظیم شده اند.

 • مجموعه FCE Listening and Speaking Skills 1 حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز FCE Listening and Speaking Skills 1 حجم: 39.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم FCE Listening and Speaking Skills 1 حجم: 48.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب FCE Listening and Speaking Skills 1 حجم: 499.4 مگابایت
 • مجموعه FCE Listening and Speaking Skills 2 حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز FCE Listening and Speaking Skills 2 حجم: 13.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم FCE Listening and Speaking Skills 2 حجم: 18.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب FCE Listening and Speaking Skills 2 حجم: 0.6 گیگابایت
 • کتاب FCE Past Examination Papers حجم: 125.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب First Certificate in English – Past Examination Papers December 2008 حجم: 95.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب First Certificate in English – Past Examination Papers December حجم: 30.1 مگابایت
 • مجموعه FCE Plus 2 حجم: 340.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب FCE Plus 2 – New Edition حجم: 69.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های FCE Plus 2 – New Edition حجم: 6.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب FCE Plus 2 – New Edition حجم: 265.2 مگابایت
 • کتاب FCE Practice Tests حجم: 150.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب FCE Practice Tests حجم: 7.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب FCE Practice Tests حجم: 143.5 مگابایت
 • مجموعه FCE Result حجم: 311.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز FCE Result حجم: 63.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم FCE Result حجم: 35.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب FCE Result Teacher’s Pack-Revised حجم: 2.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب FCE Result Using a Dictionary for Exams حجم: 11.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک FCE Result حجم: 32.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب FCE Result Writing & Speaking Assessment حجم: 8.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب FCE Result حجم: 64.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی FCE Result حجم: 93.9 مگابایت
 • مجموعه First Certificate Practice Tests Plus حجم: 285.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب First Certificate Practice Tests Plus حجم: 30.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب متن فایل های صوتی First Certificate Practice Tests Plus Tapescript حجم: 13.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب First Certificate Practice Tests Plus حجم: 130.0 مگابایت
  • نرم افزار First Certificate Practice Tests Plus حجم: 111.9 مگابایت
 • کتاب Mastering the FCE Examination حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Mastering the FCE Examination حجم: 93.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Mastering the FCE Examination حجم: 503.9 مگابایت
 • مجموعه Objective FCE حجم: 174.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Objective FCE حجم: 102.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Objective FCE حجم: 72.0 مگابایت
 • مجموعه Richmond FCE حجم: 314.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Richmond FCE حجم: 32.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Richmond FCE حجم: 24.2 مگابایت
  • نرم افزار Richmond FCE حجم: 257.7 مگابایت
 • مجموعه Spotlight On FCE حجم: 445.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Spotlight on FCE حجم: 68.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Spotlight on FCE حجم: 177.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Spotlight on First Exam Booster حجم: 61.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Spotlight on FCE حجم: 137.8 مگابایت
 • کتاب The Official Top Tips for FCE حجم: 299.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Official Top Tips for FCE حجم: 30.4 مگابایت
  • نرم افزار The Official Top Tips for FCE حجم: 269.1 مگابایت
 • مجموعه Access to FCE حجم: 88.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Access to FCE حجم: 22.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Access to FCE حجم: 66.1 مگابایت
 • کتاب Cambridge English First for Schools 2015 حجم: 63.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge English First for Schools 2015 حجم: 1.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge English First for Schools 2015 حجم: 62.0 مگابایت
 • مجموعه Cambridge First Certificate in English حجم: 0.5 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge First Certificate in English 1 حجم: 50.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge First Certificate in English 2 حجم: 48.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge First Certificate in English 3 حجم: 10.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge First Certificate in English 1 حجم: 145.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge First Certificate in English 2 حجم: 139.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge First Certificate in English 3 حجم: 146.6 مگابایت
 • مجموعه Complete FCE حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Complete FCE حجم: 190.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Complete FCE حجم: 9.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Complete FCE حجم: 5.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Complete FCE حجم: 195.0 مگابایت
  • نرم افزار Complete FCE حجم: 116.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Complete FCE حجم: 71.2 مگابایت
 • مجموعه کتاب های متفرقه حجم: 337.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 100 First Certificate Phrasal Verbs حجم: 478.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Common Mistakes at FCE حجم: 10.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Computer-based FCE Practice Test حجم: 26.9 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب FCE 10 Tests Format 2015 حجم: 160.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب FCE Language Practice حجم: 25.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب FCE Revision حجم: 3.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Grammar and Vocabulary for Cambridge First – 2nd Edition حجم: 16.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Harrison – FCE – Use of English حجم: 18.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب MacMillan FCE Language Practice With Key حجم: 25.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Practice Tests for First Certificate حجم: 76.4 مگابایت
 • کتاب Exam Essentials Practice Tests FCE 1 حجم: 267.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exam Essentials Practice Tests FCE 1 حجم: 170.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Exam Essentials Practice Tests FCE 1 حجم: 96.9 مگابایت
 • کتاب Exam Essentials Practice Tests FCE 2 حجم: 24.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exam Essentials Practice Tests FCE 2 حجم: 24.3 مگابایت
 • مجموعه FCE GOLD Plus حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل PDF مربوط به FCE GOLD Plus Exam Maximiser حجم: 64.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز FCE GOLD Plus حجم: 79.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم FCE GOLD Plus حجم: 51.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب FCE GOLD Plus حجم: 163.0 مگابایت
  • نرم افزار FCE GOLD Plus حجم: 156.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب FCE GOLD Plus Exam Maximiser حجم: 116.7 مگابایت
 • مجموعه FCE Listening and Speaking 1 حجم: 0.7 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز FCE Listening and Speaking 1 حجم: 39.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم FCE Listening and Speaking 1 حجم: 48.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب FCE Listening and Speaking 1 حجم: 0.6 گیگابایت
 • مجموعه FCE Listening and Speaking 2 حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های FCE Listening and Speaking 2 حجم: 0.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز FCE Listening and Speaking 2 حجم: 13.3 مگابایت
  • حجم: 417.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب معلم FCE Listening and Speaking 2 حجم: 18.7 مگابایت
  • حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب FCE Listening and Speaking 2 حجم: 0.6 گیگابایت
 • مجموعه FCE Masterclass حجم: 263.5 مگابایت
  • حجم: 53.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز FCE Masterclass حجم: 72.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم FCE Masterclass حجم: 33.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک FCE Masterclass حجم: 38.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب FCE Masterclass حجم: 101.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب FCE Masterclass Online Tests حجم: 15.9 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به FCE Masterclass Test حجم: 0.9 مگابایت
 • کتاب First Certificate Expert (New Edition 2008) حجم: 100.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب First Certificate Expert (New Edition 2008) حجم: 30.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب First Certificate Expert (New Edition 2008) حجم: 70.1 مگابایت
 • مجموعه Ready for FCE حجم: 193.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Ready for FCE حجم: 47.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Ready for FCE حجم: 87.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Ready for FCE حجم: 59.3 مگابایت
 • مجموعه Complete First for Schools حجم: 201.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Complete First for Schools حجم: 130.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Complete First for Schools حجم: 71.8 مگابایت
 • مجموعه FCE Listening and Speaking Skills for the revised Cambridge FCE Examination 1 حجم: 326.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های FCE Listening and Speaking Skills for the revised Cambridge FCE Examination 1 حجم: 1.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز FCE Listening and Speaking Skills for the revised Cambridge FCE Examination 1 حجم: 30.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب FCE Listening and Speaking Skills for the revised Cambridge FCE Examination 1 حجم: 294.8 مگابایت
 • کتاب First Certificate Expert حجم: 97.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب First Certificate Expert حجم: 34.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب First Certificate Expert حجم: 63.3 مگابایت
 • مجموعه First Certificate Star حجم: 248.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های First Certificate Star حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب First Certificate Star Practice حجم: 15.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز First Certificate Star حجم: 42.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم First Certificate Star حجم: 28.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب First Certificate Star حجم: 160.4 مگابایت
 • کتاب First Trainer – 2nd Edition حجم: 339.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب First Trainer – 2nd Edition حجم: 51.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب First Trainer – 2nd Edition حجم: 288.4 مگابایت
 • کتاب Gold B2 First – New Edition حجم: 152.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Gold B2 First – New Edition حجم: 37.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Gold B2 First – New Edition حجم: 115.4 مگابایت
 • کتاب Gold Experience A2 حجم: 166.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Gold Experience A2 حجم: 78.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Gold Experience A2 حجم: 87.4 مگابایت
 • کتاب Gold First – New Edition حجم: 115.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Gold First – New Edition حجم: 76.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Gold First – New Edition Tests حجم: 39.0 مگابایت
 • مجموعه Laser B1+ FCE New Edition حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Laser B1+ حجم: 39.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Laser B1+ حجم: 71.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Laser B1+ حجم: 72.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Laser B1+ حجم: 255.6 مگابایت
  • نرم افزار Laser B1+ حجم: 118.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Laser B1+ Test حجم: 66.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Laser B1+ حجم: 26.5 مگابایت
 • مجموعه Laser B2 FCE New Edition حجم: 136.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Laser B2 حجم: 64.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Laser B2 حجم: 22.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Laser B2 حجم: 49.6 مگابایت
 • مجموعه New Success at First Certificate حجم: 197.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز New Success at First Certificate حجم: 28.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم New Success at First Certificate حجم: 9.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک New Success at First Certificate حجم: 6.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب New Success at First Certificate حجم: 152.9 مگابایت
 • مجموعه Objective First Certificate – 2nd Edition حجم: 217.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Objective First Certificate – 2nd Edition حجم: 37.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Objective First Certificate – 2nd Edition حجم: 32.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Objective First Certificate – 2nd Edition حجم: 14.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Objective First Certificate – 2nd Edition حجم: 132.3 مگابایت
 • مجموعه Successful 10 FCE Practice Test 2015 حجم: 0.5 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Listening Test 1 حجم: 0.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Listening Test 10 حجم: 2.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Listening Test 2 حجم: 1.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Listening Test 3 حجم: 11.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Listening Test 4 حجم: 2.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Listening Test 5 حجم: 10.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Listening Test 6 حجم: 2.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Listening Test 7 حجم: 12.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Listening Test 8 حجم: 2.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Listening Test 9 حجم: 10.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Use of English Test 1 حجم: 7.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Use of English Test 10 حجم: 40.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Use of English Test 2 حجم: 2.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Use of English Test 3 حجم: 7.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Use of English Test 4 حجم: 2.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Use of English Test 5 حجم: 2.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Use of English Test 6 حجم: 8.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Use of English Test 7 حجم: 8.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Use of English Test 8 حجم: 37.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Use of English Test 9 حجم: 8.2 مگابایت
  • فایل های PDF متن فایل های صوتی Successful 10 FCE Practice Test 2015 Course حجم: 0.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Test 1 حجم: 3.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Test 10 حجم: 4.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Test 2 حجم: 1.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Test 3 حجم: 4.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Test 4 حجم: 4.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Test 5 حجم: 4.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Test 6 حجم: 4.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Test 7 حجم: 5.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Test 8 حجم: 4.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Test 9 حجم: 4.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Listening Test 1 حجم: 34.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Listening Test 10 حجم: 29.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Listening Test 2 حجم: 29.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Listening Test 3 حجم: 32.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Listening Test 4 حجم: 35.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Listening Test 5 حجم: 39.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Listening Test 6 حجم: 32.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Listening Test 7 حجم: 37.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Listening Test 8 حجم: 33.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Listening Test 9 حجم: 30.8 مگابایت
 • مجموعه Target FCE حجم: 309.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Target FCE حجم: 24.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Target FCE حجم: 48.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Target FCE حجم: 19.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Target FCE حجم: 35.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Target FCE حجم: 136.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Target FCE حجم: 45.2 مگابایت

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی اف سی ای FCE”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته های محصولات

افزودن به سبد خرید