آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی ایلتس IELTS

۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
2 فروش

آزمون زبان انگلیسی ایلتس (IELTS)

امروزه بیش از ۱۰ هزار سازمان در سرتاسر دنیا آزمون زبان انگلیسی آیلتس را می‌پذیرند و با استفاده از آن توانمندی های یک شخص از لحاظ زبان انگلیسی را در حوزه های تحصیلی کاری و غیر مورد ارزیابی قرار می دهند. تقریباً نزدیک به ۳۰ سال پیش آزمون زبان انگلیسی IELTS به عنوان یکی از آزمون های معیار برای سنجیدن مهارت های زبان انگلیسی افراد شروع به کار کرد و امروزه کشور هایی از قبیل استرالیا، کانادا، نیوزیلند و بریتانیای کبیر با استفاده از آزمون آیلتس پرونده های مهاجرتی افراد را پردازش کرده و آن را به عنوان یک معیار برای سنجش سطح توانمندی های یک فرد از زبان انگلیسی قبول دارند.

منابع آزمون زبان انگلیسی ایلتس (IELTS)

آرشیو منابع آمادگی و شرکت در آزمون زبان انگلیسی IELTS که در این قسمت از وبسایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد حاوی بهترین و کاربردی ترین منابع موجود در این حوزه می باشد. محتوای این آرشیو از فایل های PDF و فایل های صوتی و ویدئویی تشکیل شده است. از این منابع هم می توان به صورت خودخوان و بدون نیاز به شرکت در کلاس درس و هم به منظور تدریس در کلاس های درس استفاده کرد. دقت کنید که منابع ارائه شده در این آرشیو به صورت تک زبانه (زبان انگلیسی) تنظیم شده اند.

 • مجموعه Achieve IELTS 2 حجم: 297.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Achieve IELTS 2 حجم: 65.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Achieve IELTS 2 حجم: 42.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Achieve IELTS 2 حجم: 56.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Achieve IELTS 2 حجم: 103.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Achieve IELTS 2 حجم: 29.9 مگابایت
 • مجموعه Achieve IELTS حجم: 362.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Achieve IELTS Practice Test حجم: 44.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Achieve IELTS حجم: 29.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Achieve IELTS حجم: 49.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Achieve IELTS حجم: 152.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب تست Achieve IELTS حجم: 86.7 مگابایت
 • کتاب Action Plan for IELTS حجم: 17.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Action Plan for IELTS حجم: 7.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Action Plan for IELTS حجم: 9.4 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Boost Listening – IELTS Listening حجم: 1.9 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test 20 – Section 3 Questions 21-30 حجم: 57.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test 20 Section 4 Questions 31-40 حجم: 63.0 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test 21 Section 3 Questions 21-30 حجم: 51.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test 21 Section 4 Questions 31-40 حجم: 60.0 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test 22 Section 1 Questions 1-10 حجم: 48.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test 22 Section 2 Questions 11-20 حجم: 53.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test 22 Section 3 Questions 21-30 حجم: 61.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test 22 Section 4 Questions 31-40 حجم: 61.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test 23 Section 1 Questions 1-10 حجم: 56.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test 23 Section 2 Questions 11-20 حجم: 54.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test15 Section 4 Questions 30-39 حجم: 61.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test16 Section 1 Questions 1-10 حجم: 105.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test16 Section 4 Questions 31-40 حجم: 118.6 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test17 Section 1 Questions 1-10 حجم: 74.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test17 Section 2 Questions 11-20 حجم: 81.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test18 Section 3 Questions 21-30 حجم: 81.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test19 Section 1 Questions 1-10 حجم: 68.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test19 Section 2 Questions 11-20 حجم: 72.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test24 Section 1 Questions 1-10 حجم: 59.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test24 Section 3 Questions 21-30 حجم: 51.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test24 Section 4 Questions 31-40 حجم: 54.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test25 Section 2 Questions 11-20 حجم: 63.0 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test25 Section 3 Questions 21-30 حجم: 51.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test25 Section 4 Questions 31-40 حجم: 72.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test26 Section 2 Questions 11-20 حجم: 53.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test26 Section 3 Questions 21-30 حجم: 52.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test26 Section 4 Questions 11-10 حجم: 56.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test26 Section 4 Questions 31-40 حجم: 77.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test27 Section 1 Questions 1-10 حجم: 59.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test27 Section 2 Questions 11-20 حجم: 56.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Boost Listening IELTS Listening Test27 Section 3 Questions 21-30 حجم: 45.6 مگابایت
 • کالکشن Cambridge Practice Test IELTS حجم: 1.6 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Practice Test IELTS 1 حجم: 8.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Practice Test IELTS 10 حجم: 28.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Practice Test IELTS 11 – Academic حجم: 8.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Practice Test IELTS 11 – General حجم: 7.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Practice Test IELTS 12 – Academic حجم: 69.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Practice Test IELTS 12 – General حجم: 67.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Practice Test IELTS 13 – Academic حجم: 73.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Practice Test IELTS 13 – General حجم: 18.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Practice Test IELTS 14 – Academic حجم: 107.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Practice Test IELTS 14 – General حجم: 11.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Practice Test IELTS 2 حجم: 0.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Practice Test IELTS 3 حجم: 3.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Practice Test IELTS 4 حجم: 8.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Practice Test IELTS 5 حجم: 13.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Practice Test IELTS 6 حجم: 34.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Practice Test IELTS 7 حجم: 23.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Practice Test IELTS 8 حجم: 3.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Practice Test IELTS 9 حجم: 23.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Practice Test IELTS 1 حجم: 12.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Practice Test IELTS 10 حجم: 208.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Practice Test IELTS 11 – General حجم: 113.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Practice Test IELTS 12 – Academic حجم: 173.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Practice Test IELTS 13 حجم: 82.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Practice Test IELTS 14 حجم: 61.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Practice Test IELTS 2 حجم: 28.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Practice Test IELTS 3 حجم: 48.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Practice Test IELTS 4 حجم: 50.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Practice Test IELTS 5 حجم: 28.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Practice Test IELTS 6 حجم: 24.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Practice Test IELTS 7 حجم: 100.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Practice Test IELTS 8 حجم: 102.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Practice Test IELTS 9 حجم: 127.4 مگابایت
 • کتاب Cambridge Vocabulary For IELTS With Answers حجم: 91.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Vocabulary For IELTS With Answers حجم: 14.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Vocabulary For IELTS With Answers حجم: 76.7 مگابایت
 • کتاب ESL Seminars on IELTS حجم: 23.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ESL Seminars – Preparation Guide For The Test of Spoken English حجم: 6.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ESL Seminars حجم: 0.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ESL Seminars on IELTS حجم: 16.2 مگابایت
 • مجموعه Collins for IELTS حجم: 0.8 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Collins Grammar for IELTS حجم: 2.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Collins Listening for IELTS حجم: 80.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Collins Reading for IELTS حجم: 78.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Collins Speaking for IELTS حجم: 53.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Collins Vocabulary for IELTS حجم: 7.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Collins Writing for IELTS حجم: 6.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Collins for IELTS حجم: 108.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Collins Listening for IELTS حجم: 213.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Collins Speaking for IELTS حجم: 150.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Collins Vocabulary for IELTS حجم: 79.9 مگابایت
 • مجموعه Collins Get Ready for IELTS حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Collins Get Ready for IELTS – Listening حجم: 131.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Collins Get Ready for IELTS – Reading حجم: 90.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Collins Get Ready for IELTS – Speaking حجم: 69.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Collins Get Ready for IELTS – Writing حجم: 76.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Collins Get Ready for IELTS – Listening حجم: 213.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Collins Get Ready for IELTS – Speaking حجم: 84.2 مگابایت
 • مجموعه Complete IELTS حجم: 0.5 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Complete IELTS Bands 4-5 حجم: 91.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Complete IELTS Bands 5-6.5 حجم: 52.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Complete IELTS Bands 5-6.5 حجم: 7.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Complete IELTS Bands 6.5-7.5 حجم: 19.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Complete IELTS Bands 6.5-7.5 حجم: 14.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Complete IELTS Bands 6.5-7.5 حجم: 33.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Complete IELTS Bands 4-5 حجم: 117.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Complete IELTS Bands 5-6.5 حجم: 106.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Complete IELTS Bands 6.5-7.5 حجم: 97.3 مگابایت
 • کتاب Exam Essentials Practice Test IELTS 1 حجم: 189.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exam Essentials Practice Test IELTS 1 حجم: 46.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Exam Essentials Practice Test IELTS 1 حجم: 142.8 مگابایت
 • کتاب Exam Essentials Practice Test IELTS 2 حجم: 146.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exam Essentials Practice Test IELTS 2 حجم: 64.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Exam Essentials Practice Test IELTS 2 حجم: 81.9 مگابایت
 • مجموعه Focus on IELTS – New Edition حجم: 396.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Focus on IELTS – New Edition حجم: 197.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Focus on IELTS – New Edition حجم: 132.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Focus on IELTS – New Edition حجم: 67.0 مگابایت
 • مجموعه Get Ready for IELTS حجم: 268.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Get Ready for IELTS حجم: 40.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Get Ready for IELTS حجم: 38.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Get Ready for IELTS حجم: 152.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Get Ready for IELTS حجم: 36.9 مگابایت
 • مجموعه High Impact IELTS حجم: 304.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز High Impact IELTS حجم: 102.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم High Impact IELTS حجم: 79.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب High Impact IELTS حجم: 123.2 مگابایت
 • کتاب How to Master the IELTS حجم: 141.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Master the IELTS حجم: 1.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب How to Master the IELTS حجم: 140.8 مگابایت
 • کتاب British Council – IELTS Listening Practice Tests حجم: 33.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب British Council – IELTS Listening Practice Tests حجم: 299.1 کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب British Council – IELTS Listening Practice Tests حجم: 32.7 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Express IELTS Preparation حجم: 0.9 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. IELTS Overview حجم: 242.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. IELTS Listening حجم: 209.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. IELTS Reading حجم: 129.6 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. IELTS Writing حجم: 126.6 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. IELTS Speaking حجم: 238.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 6. Supplementary materials حجم: 116.8 کیلوبایت
 • کتاب Focus on Academic Skills IELTS حجم: 70.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Focus on Academic Skills for IELTS حجم: 53.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Focus on Academic Skills for IELTS حجم: 16.5 مگابایت
 • کتاب How to Prepare for IELTS – New Edition حجم: 66.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Prepare for IELTS – New Edition حجم: 10.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب How to Prepare for IELTS – New Edition حجم: 55.7 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی IELTS Band 7 Preparation Speaking حجم: 200.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. General Information حجم: 41.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. General Overview حجم: 26.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. Part 1 Strategy حجم: 79.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. Part 2 and 3 Strategy حجم: 51.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. Additional Tips حجم: 0.5 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی IELTS Exam Watch Native English Speaker Take Exam حجم: 391.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Introduction حجم: 113.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. Speaking حجم: 94.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. Writing حجم: 79.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. Listening حجم: 62.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. Reading حجم: 42.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 6. Bonus Materials حجم: 135.8 کیلوبایت
 • مجموعه IELTS Express حجم: 0.7 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز IELTS Express – Intermediate حجم: 28.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز IELTS Express – Upper-Intermediate حجم: 43.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم IELTS Express – Upper-Intermediate حجم: 25.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک IELTS Express – Upper-Intermediate حجم: 41.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی IELTS Express – Intermediate – Speaking Skills حجم: 262.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Express – Intermediate حجم: 130.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Express – Upper-Intermediate حجم: 134.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک IELTS Express – Upper-Intermediate حجم: 59.5 مگابایت
 • مجموعه IELTS for Academic Purpose حجم: 199.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم IELTS for Academic Purpose حجم: 21.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS for Academic Purposes – Six Practice Tests with Key حجم: 12.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS for Academic Purpose حجم: 164.7 مگابایت
 • مجموعه IELTS Graduation حجم: 317.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز IELTS Graduation حجم: 32.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Graduation Study Skills حجم: 62.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم IELTS Graduation حجم: 37.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Graduation حجم: 82.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Graduation Study Skills حجم: 102.1 مگابایت
 • مجموعه IELTS Journal حجم: 7.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Journal – Reading حجم: 0.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های IELTS Journal – Reading حجم: 88.9 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Journal – Speaking حجم: 497.3 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Journal – Writing – Academic Task 1 حجم: 4.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Journal – Writing – General Training Task 1 حجم: 327.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Journal – Writing – Ideas for IELTS Topics حجم: 342.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Journal – Writing – Task 2 حجم: 0.6 مگابایت
 • کتاب McGraw Hill’s IELTS – Five Practice Tests حجم: 350.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب McGraw Hill’s IELTS – Five Practice Tests حجم: 92.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب McGraw Hill’s IELTS – Five Practice Tests حجم: 258.3 مگابایت
 • کتاب High Impact IELTS – Academic Module حجم: 71.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب High Impact IELTS – Academic Module حجم: 19.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب High Impact IELTS – Academic Module حجم: 51.7 مگابایت
 • کالکشن IELTS Listening Recent Actual Tests حجم: 1.1 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Listening Recent Actual Tests 1 حجم: 28.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Listening Recent Actual Tests 2 حجم: 13.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Listening Recent Actual Tests 3 حجم: 37.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Listening Recent Actual Tests 4 حجم: 97.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Listening Recent Actual Tests 5 حجم: 146.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Listening Recent Actual Tests 6 حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Listening Recent Actual Tests 2 حجم: 238.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Listening Recent Actual Tests 3 حجم: 85.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Listening Recent Actual Tests 4 حجم: 160.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Listening Recent Actual Tests 5 حجم: 26.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Listening Recent Actual Tests 6 حجم: 132.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Listening Recent Actual Tests1 حجم: 204.7 مگابایت
 • کتاب IELTS Practice Now حجم: 15.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Practice Now حجم: 1.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Practice Now حجم: 14.2 مگابایت
 • کتاب IELTS Practice Tests IELTS from HelpNow.com حجم: 56.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Practice Tests IELTS from HelpNow.com – Listening حجم: 42.8 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به IELTS Practice Tests IELTS from HelpNow.com – Listening Scripts حجم: 1.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Practice Tests IELTS from HelpNow.com – Speaking حجم: 2.5 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به IELTS Practice Tests IELTS from HelpNow.com – The Academic Tests حجم: 3.3 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به IELTS Practice Tests IELTS from HelpNow.com – The General Training Tests حجم: 6.4 مگابایت
 • کتاب IELTS Practice Tests Plus 1 حجم: 219.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Practice Tests Plus 1 حجم: 74.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Practice Tests Plus 1 حجم: 144.8 مگابایت
 • کتاب IELTS Practice Tests Plus 2 حجم: 224.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Practice Tests Plus 2 حجم: 103.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Practice Tests Plus 2 حجم: 121.3 مگابایت
 • کتاب IELTS Practice Tests Plus 3 حجم: 7.2 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Practice Tests Plus 3 حجم: 84.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Practice Tests Plus 3 حجم: 269.4 مگابایت
  • نرم افزار IELTS Practice Tests Plus 3 حجم: 2.5 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی IELTS Practice Tests Plus 3 حجم: 4.3 گیگابایت
 • کتاب IELTS Preparation and Practice حجم: 17.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Preparation and Practice حجم: 0.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Preparation and Practice حجم: 16.8 مگابایت
 • کتاب IELTS Resource Pack حجم: 126.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Resource Pack حجم: 55.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Resource Pack حجم: 71.5 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی IELTS Speaking – Master the Live Interview حجم: 2.2 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1 – Introduction حجم: 146.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2 – Part I حجم: 0.8 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 3 – Part II حجم: 0.5 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 4 – Part III حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 5 – Scoring on the IELTS حجم: 140.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 6 – Conclusion حجم: 27.4 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به IELTS Speaking – Master the Live Interview حجم: 62.8 کیلوبایت
 • کتاب IELTS Strategies for Study حجم: 15.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Strategies for Study حجم: 13.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Strategies for Study حجم: 2.8 مگابایت
 • کتاب IELTS Test Builder حجم: 178.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Test Builder حجم: 78.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Test Builder حجم: 100.2 مگابایت
 • کتاب IELTS to Success حجم: 19.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS to Success حجم: 5.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS to Success حجم: 14.1 مگابایت
 • کتاب Improve Your IELTS Listening and Speaking Skills حجم: 107.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Improve Your IELTS Listening and Speaking Skills حجم: 46.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Improve Your IELTS Listening and Speaking Skills حجم: 61.1 مگابایت
 • کتاب Insight into IELTS – Updated Edition حجم: 37.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Insight into IELTS – Updated Edition حجم: 16.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Insight into IELTS – Updated Edition حجم: 21.0 مگابایت
 • کتاب Insight into IELTS Exra with Answers حجم: 33.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Insight into IELTS Exra with Answers حجم: 16.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Insight into IELTS Exra with Answers حجم: 17.0 مگابایت
 • کتاب Instant IETLS حجم: 37.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Instant IETLS حجم: 33.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Instant IETLS حجم: 4.1 مگابایت
 • مجموعه Jyoti Malhotra IELTS حجم: 7.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Jyoti Malhotra – IELTS General Module 4 حجم: 2.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Jyoti Malhotra – IELTS General Module حجم: 2.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Jyoti Malhotra – IELTS Speaking Essentials 5 حجم: 0.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Jyoti Malhotra – IELTS Vocal Cosmetics حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Jyoti Malhotra – IELTS Writing Essentials حجم: 1.3 مگابایت
 • کتاب 202 Useful Exercises for IELTS حجم: 31.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 202 useful Exercises IELTS حجم: 9.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب 202 Useful Exercises for IELTS حجم: 22.5 مگابایت
 • مجموعه Focus on IELTS حجم: 422.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Focus on IELTS حجم: 49.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Focus on IELTS حجم: 48.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Focus on IELTS – Listening حجم: 99.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Focus on IELTS – Speaking حجم: 78.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Focus on IELTS حجم: 146.0 مگابایت
 • کتاب IELTS – Practice Tests حجم: 328.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS – Practice Tests حجم: 2.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS – Practice Tests حجم: 325.8 مگابایت
 • کتاب Kaplan IELTS 2009-2010 حجم: 61.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Kaplan IELTS 2009-2010 حجم: 15.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Kaplan IELTS 2009-2010 حجم: 45.4 مگابایت
 • کتاب Kaplan IETLS Premier with 8 Practice Tests حجم: 283.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Kaplan IETLS Premier with 8 Practice Tests حجم: 46.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Kaplan IETLS Premier with 8 Practice Tests حجم: 237.0 مگابایت
 • مجموعه McMillan Improve Your Skills for IELTS 4.5-6.0 حجم: 0.8 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Improve Your Skills Listening and Speaking for IELTS 4.5-6.0 حجم: 220.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Improve Your Skills Reading for IELTS 4.5-6.0 حجم: 177.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Improve Your Skills Writing for IELTS 4.5-6.0 حجم: 200.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Improve Your Skills Listening and Speaking for IELTS 4.5-6.0 حجم: 222.8 مگابایت
 • مجموعه McMillan Improve Your Skills for IELTS 6.0-7.5 حجم: 407.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Improve Your Skills Listening and Speaking for IELTS 6.0-7.5 حجم: 45.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Improve Your Skills Reading for IELTS 6.0-7.5 حجم: 33.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Improve Your Skills Writing for IELTS 6.0-7.5 حجم: 42.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Improve Your Skills Listening and Speaking for IELTS 6.0-7.5 حجم: 285.8 مگابایت
 • کتاب Official IELTS Practice Materials 1 حجم: 84.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Official IELTS Practice Material 1 حجم: 19.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Official IELTS Practice Material 1 حجم: 65.3 مگابایت
 • کتاب Official IELTS Practice Materials 2 حجم: 175.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Official IELTS Practice Materials 2 حجم: 59.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Official IELTS Practice Materials 2 حجم: 25.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Official IELTS Practice Materials 2 حجم: 90.8 مگابایت
 • مجموعه On for IELTS حجم: 216.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز On Course for IELTS حجم: 43.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم On Course for IELTS حجم: 3.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب On Course for IELTS حجم: 170.5 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Passport to English حجم: 187.1 مگابایت
 • کتاب Passport to IELTS حجم: 68.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Passport to IELTS حجم: 37.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Passport to IELTS حجم: 31.2 مگابایت
 • مجموعه Practical IELTS Strategies حجم: 263.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Practical IELTS Strategies 1 IELTS Reading حجم: 47.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Practical IELTS Strategies 2 IELTS Speaking حجم: 49.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Practical IELTS Strategies 3 IELTS Writing Task One (Academic Module) حجم: 47.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Practical IELTS Strategies 4 IELTS Writing Task Two (Academic Module) حجم: 64.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Practical IELTS Strategies 5 IELTS Test Practice حجم: 54.9 مگابایت
 • کتاب Prepare for IELTS حجم: 9.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Prepare For IELTS حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Prepare For IELTS حجم: 7.9 مگابایت
 • کتاب Specimen Materials حجم: 9.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Specimen Materials حجم: 457.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Specimen Materials For All حجم: 281.5 کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Specimen Materials حجم: 8.4 مگابایت
 • کتاب Thomson IELTS Practice Tests حجم: 191.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Thomson IELTS Practice Tests حجم: 46.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Thomson IELTS Practice Tests حجم: 145.0 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Writing an IELTS Essay حجم: 148.8 مگابایت
 • کتاب 101 Helpful Hints for IELTS حجم: 32.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 101 Helpful Hints for IELTS حجم: 13.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب 101 Helpful Hints for IELTS حجم: 19.6 مگابایت
 • مجموعه IELTS Masterclass حجم: 0.8 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز IELTS Masterclass حجم: 82.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم IELTS Masterclass حجم: 44.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Masterclass حجم: 102.8 مگابایت
  • نرم افزار IELTS Masterclass حجم: 0.5 گیگابایت
 • کتاب IELTS on Track Test Practice حجم: 128.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS on Track Test Practice حجم: 4.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS on Track Test Practice حجم: 123.2 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Study English IELTS Preparation Series حجم: 2.3 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Study English IELTS Preparation Series 1 حجم: 0.9 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Study English IELTS Preparation Series 2 حجم: 0.9 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Study English IELTS Preparation Series 3 حجم: 0.5 گیگابایت
 • مجموعه Succeed in IELTS Speaking and Vocabulary حجم: 104.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Succeed in IELTS Speaking and Vocabulary حجم: 1.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Succeed in IELTS Speaking and Vocabulary حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Succeed in IELTS Speaking and Vocabulary حجم: 101.7 مگابایت
 • مجموعه The Best Preparation for IELTS Listening حجم: 320.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Best Preparation for IELTS Listening حجم: 36.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Best Preparation for IELTS Reading حجم: 25.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Best Preparation for IELTS Speaking حجم: 27.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Best Preparation for IELTS Writing حجم: 67.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب The Best Preparation for IELTS Listening حجم: 162.3 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی The IELTS Tutor حجم: 327.5 مگابایت
  • حجم: 327.5 مگابایت
 • کتاب The New Prepare for IELTS Academic Modules حجم: 66.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The New Prepare for IELTS Academic Modules حجم: 9.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب The New Prepare for IELTS Academic Modules حجم: 56.4 مگابایت
 • کتاب The New Prepare for IELTS General Training Modules حجم: 131.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The New Prepare for IELTS General Training Modules حجم: 18.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب The New Prepare for IELTS General Training Modules حجم: 112.8 مگابایت
 • کتاب Achieve IELTS Grammar & Vocabulary حجم: 145.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Achieve IELTS Grammar & Vocabulary حجم: 10.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Achieve IELTS Grammar & Vocabulary حجم: 135.5 مگابایت
 • مجموعه IELTS Reading Actual Tests حجم: 32.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به IELTS Reading Actual Tests 1 حجم: 3.4 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به IELTS Reading Actual Tests 2 حجم: 3.8 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به IELTS Reading Actual Tests 3 حجم: 4.1 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به IELTS Reading Actual Tests 4 حجم: 4.1 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به IELTS Reading Actual Tests 5 حجم: 4.3 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به IELTS Reading Actual Tests 6 حجم: 4.1 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به IELTS Reading Actual Tests 7 حجم: 3.8 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به IELTS Reading Actual Tests Key 1 حجم: 0.7 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به IELTS Reading Actual Tests Key 2 حجم: 0.7 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به IELTS Reading Actual Tests Key 3 حجم: 0.7 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به IELTS Reading Actual Tests Key 4 حجم: 0.7 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به IELTS Reading Actual Tests Key 5 حجم: 0.7 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به IELTS Reading Actual Tests Key 6 حجم: 0.7 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به IELTS Reading Actual Tests Key 7 حجم: 0.7 مگابایت
 • مجموعه Step Up To IELTS حجم: 265.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Step Up To IELTS حجم: 86.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Step Up To IELTS حجم: 10.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Step Up To IELTS حجم: 168.0 مگابایت
 • کتاب Study English IELTS Preparation حجم: 2.5 گیگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Study English IELTS Preparation Notes 1 حجم: 14.2 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Study English IELTS Preparation Notes 2 حجم: 18.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Study English IELTS Preparation حجم: 2.4 گیگابایت
 • کتاب The Official Cambridge Guide to IELTS حجم: 1.1 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب The Official Cambridge Guide to IELTS حجم: 235.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب The Official Cambridge Guide to IELTS حجم: 281.6 مگابایت
  • فایل های ویدئویی The Official Cambridge Guide to IELTS حجم: 0.6 گیگابایت
 • کتاب Thomson Exam Essentials حجم: 151.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Thomson Exam Essentials حجم: 5.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Thomson Exam Essentials حجم: 145.0 مگابایت
 • کتاب Collins Practice Tests for IELTS 1 حجم: 126.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Collins Practice Tests for IELTS 1 حجم: 3.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Collins Practice Tests for IELTS 1 حجم: 123.5 مگابایت
 • کتاب Collins Practice Tests for IELTS 2 حجم: 173.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Collins Practice Tests for IELTS 2 حجم: 26.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Collins Practice Tests for IELTS 2 حجم: 147.4 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی IELTS 5 Day Challenge حجم: 1.0 گیگابایت
 • کتاب IELTS Trainer Practice Tests حجم: 204.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Trainer Practice Tests حجم: 35.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Trainer Practice Tests حجم: 169.0 مگابایت
 • کتاب Insearch English – Prepare for IELTS General Training Practice Tests حجم: 142.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Insearch English – Prepare for IELTS General Training Practice Tests حجم: 30.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Insearch English – Prepare for IELTS General Training Practice Tests حجم: 112.6 مگابایت
 • کتاب McGraw Hill Education IELTS – Six Practice Tests حجم: 202.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب McGraw Hill Education IELTS – Six Practice Tests حجم: 48.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب McGraw Hill Education IELTS – Six Practice Tests حجم: 153.9 مگابایت
 • کتاب The Complete Guide To IELTS حجم: 2.4 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب The Complete Guide To IELTS حجم: 52.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی The Complete Guide To IELTS حجم: 2.4 گیگابایت
 • کتاب 150 IELTS Essays حجم: 2.7 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به 150 IELTS Essays حجم: 2.7 مگابایت
 • کتاب Cambridge Grammar for IELTS حجم: 153.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Grammar for IELTS حجم: 77.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Grammar for IELTS حجم: 75.8 مگابایت
 • مجموعه Expert IELTS حجم: 509.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Expert IELTS 6 حجم: 151.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Expert IELTS 7.5 حجم: 153.0 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Expert IELTS Band 6 Teacher Resources حجم: 97.9 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Expert IELTS Band 7.5 Teacher Resources حجم: 106.9 مگابایت
 • مجموعه Focus IELTS Foundation حجم: 305.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Focus on IELTS Foundation حجم: 64.8 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Focus on IELTS Foundation Skills Book حجم: 62.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Focus on IELTS Foundation حجم: 31.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Focus IELTS Foundation حجم: 146.6 مگابایت
 • کتاب How to Prepare for IELTS حجم: 66.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Prepare for IELTS حجم: 10.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب How to Prepare for IELTS حجم: 56.4 مگابایت
 • کتاب IELTS Advantage حجم: 322.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Advantage Speaking and Listening Skills حجم: 247.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Advantage Speaking and Listening Skills حجم: 74.7 مگابایت
 • کتاب IELTS Superior Speaking حجم: 181.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Superior Speaking حجم: 54.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Superior Speaking حجم: 126.4 مگابایت
 • مجموعه IELTS Target 5.0 حجم: 334.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز IELTS Target 5.0 حجم: 95.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم IELTS Target 5.0 حجم: 84.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Target 5.0 حجم: 154.7 مگابایت
 • مجموعه Intensive IELTS حجم: 260.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Intensive IELTS Listening حجم: 38.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Intensive IELTS Reading حجم: 14.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Intensive IELTS Speaking حجم: 25.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Intensive IELTS Writing حجم: 16.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Intensive IELTS Listening حجم: 165.3 مگابایت
 • مجموعه Lessons for IELTS حجم: 0.5 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Lessons for IELTS – Advanced Speaking حجم: 21.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Lessons for IELTS – Advanced Writing حجم: 23.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Lessons For IELTS – Listening حجم: 24.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Lessons for IELTS – Reading حجم: 22.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Lessons For IELTS – Speaking حجم: 24.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Lessons for IELTS – Writing حجم: 8.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Lessons For IELTS – Listening حجم: 266.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Lessons For IELTS – Speaking حجم: 123.5 مگابایت
 • کتاب Listening Strategies for the IELTS حجم: 301.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Listening Strategies for the IELTS حجم: 8.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Listening Strategies for the IELTS حجم: 292.9 مگابایت
 • مجموعه Longman Focus on IELTS – New Edition حجم: 0.7 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Longman Focus on IELTS New Edition حجم: 157.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Longman Focus on IELTS New Edition حجم: 92.9 مگابایت
  • حجم: 132.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Longman Focus on IELTS New Edition حجم: 295.8 مگابایت
  • نرم افزار Longman Focus on IELTS New Edition حجم: 37.5 مگابایت
 • مجموعه MINDSET For IELTS حجم: 361.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب MINDSET For IELTS 1 حجم: 34.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب MINDSET For IELTS 2 حجم: 30.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب MINDSET For IELTS 3 حجم: 31.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب MINDSET For IELTS Foundation حجم: 19.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب MINDSET For IELTS Foundation حجم: 32.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب MINDSET For IELTS Level 1 حجم: 50.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب MINDSET For IELTS Level 2 حجم: 84.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب MINDSET For IELTS Level 3 حجم: 78.9 مگابایت
 • مجموعه Mission IELTS حجم: 196.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Mission IELTS 1 General حجم: 28.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Mission IELTS 1 General حجم: 10.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Mission IELTS 1 حجم: 33.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Mission IELTS 1 حجم: 45.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Mission IELTS 1 Academic حجم: 78.5 مگابایت
 • مجموعه Scott’s IELTS Success حجم: 149.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Scott’s IELTS Success – Listening حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Scott’s IELTS Success – Listening حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Scott’s IELTS Success – Reading حجم: 5.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Scott’s IELTS Success – Speaking حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Scott’s IELTS Success – Writing حجم: 3.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Scott’s IELTS Success – Listening حجم: 136.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Scott’s IELTS Success – Speaking حجم: 0.7 مگابایت
 • کتاب 15 Day’s Practice for IELTS Listening حجم: 232.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 15 Day’s Practice For IELTS Listening حجم: 18.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب 15 Day’s Practice For IELTS Listening حجم: 213.4 مگابایت
 • کتاب 15 Day’s Practice for IELTS Reading حجم: 116.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 15 Day’s Practice for IELTS Reading حجم: 116.2 مگابایت
 • کتاب 15 Day’s Practice for IELTS Writing حجم: 26.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 15 Day’s Practice for IELTS Writing حجم: 26.1 مگابایت
 • کتاب 15 Days Practice for IELTS Speaking حجم: 118.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 15 Day’s Practice for IELTS Speaking حجم: 54.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب 15 Day’s Practice for IELTS Speaking حجم: 63.9 مگابایت
 • کتاب Barron’s Essential Words For IELTS حجم: 97.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Barron’s Essential Words For IELTS حجم: 25.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Essential Words For The IELTS حجم: 71.6 مگابایت
 • کتاب Barron’s IELTS حجم: 360.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Barron’s IELTS حجم: 10.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Barron’s IELTS حجم: 349.8 مگابایت
 • کتاب Basic IELTS Speaking حجم: 182.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Basic IELTS Speaking حجم: 21.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Basic IELTS Speaking حجم: 161.2 مگابایت
 • کتاب Don’ts in IELTS حجم: 9.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Don’ts in IELTS حجم: 0.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Don’ts in IELTS حجم: 9.1 مگابایت
 • مجموعه کتاب های متفرقه حجم: 0.9 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب 100 IELTS Speaking Part 2 In 2016 & 2017 + Sample Answers حجم: 5.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 101 Helpful Hints for IELTS حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 31 High-Scoring Formulas to Answer Every IELTS Speaking Question حجم: 16.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ace the IELTS حجم: 464.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Activating 1001 Academic Words for IELTS حجم: 45.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary for IELTS – 3rd Edition حجم: 4.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your Vocabulary for English for the IELTS Exam حجم: 3.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your Vocabulary for IELTS Examination حجم: 3.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Common Mistakes at IELTS Advanced حجم: 12.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Common Mistakes at IELTS Intermediate حجم: 6.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Crack the IELTS’s Myth حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب English Grammar – IELTS 2002 Handbook حجم: 0.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Essential Reading for IELTS حجم: 48.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Get IELTS Band 9 Academic Writing Task 2 2 حجم: 1.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Get IELTS Band 9 Speaking حجم: 4.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Pass the IELTS Speaking Module حجم: 1.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Pass the IELTS Writing Module حجم: 0.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Prepare for IELTS Speaking حجم: 406.2 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب IELTS – Exam Samples – Reading حجم: 158.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب IELTS 9 – Writing Right حجم: 95.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Academic and General Task 2 Band 9 Level حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Advantage – Writing Skills حجم: 71.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Band 9 Academic Task 2 Writing حجم: 2.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Band 9 Vocab Secrets حجم: 0.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS for Academic Purposes Bandscore Booster حجم: 39.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS High Score Vocabulary List 2012 حجم: 423.3 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Ideas and Vocabulary حجم: 12.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Language Practice – Grammar and Vocabulary حجم: 91.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Maximizer Educational Speaking حجم: 41.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Preparation Materials 2016 حجم: 13.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Secrets Your Key to IELTS Success حجم: 312.7 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Speaking – 2007 حجم: 11.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Speaking Real Test حجم: 163.2 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Speaking Strategies (2020) – Speaking Samples, Vocabulary, Collocations And Idioms To Increase Your Score To 8.0+ حجم: 25.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Speaking Success – Skills Strategies and Model Answers حجم: 108.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Success Formula Academic – The Complete Practical Guide to a Top IELTS Score حجم: 1.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Sure Success حجم: 0.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Tech Writing Essential 2 حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS The Complete Guide to Academic Reading حجم: 22.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS TOEFL FCE CAE Essay Writing حجم: 476.3 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Vocabulary Masterclass 8.5 – Master Phrasal Verbs, Essay Vocabulary, Graph Vocabulary & Speaking Vocabulary حجم: 3.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Vocabulary Masterclass 8.5 حجم: 2.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Writing Masterclass 8.5 حجم: 4.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Writing Task 1 حجم: 5.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS – The Complete Guide to General Reading – Plus 5 Complete Practice Tests with Answers حجم: 3.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Key Words for IELTS 3 Advanced حجم: 7.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Master IELTS 6 Precise Reading حجم: 66.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Master IELTS Visuals حجم: 3.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Past IELTS Essays حجم: 2.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Preparing for the IELTS Test with Holmesglen Reading Component حجم: 88.4 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب The Best Guide To IELTS Writing حجم: 1.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Top Real IELTS Speaking Test New Update Perfect حجم: 150.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing About Graphs, Tables and Diagrams حجم: 3.6 مگابایت
 • کتاب Ideas for IELTS Essay Topics حجم: 21.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ideas for IELTS Essay Topics 1 حجم: 7.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ideas for IELTS Essay Topics 2 حجم: 6.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ideas for IELTS Essay Topics 3 حجم: 7.5 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی IELTS – How To Achieve An Overall Band Score Of 9 Academic حجم: 0.9 گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی IELTS – How To Achieve An Overall Band Score Of 9 General Training حجم: 0.8 گیگابایت
 • مجموعه IELTS Express حجم: 158.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز IELTS Express Intermediate حجم: 28.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Express Intermediate حجم: 129.9 مگابایت
 • مجموعه New Insight into IELTS حجم: 248.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز New Insight into IELTS حجم: 73.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب New Insight into IELTS حجم: 66.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک New Insight into IELTS حجم: 109.4 مگابایت
 • پادکست Ben Worthington – IELTS حجم: 4.3 گیگابایت
  • فایل های صوتی پادکست Ben Worthington – IELTS Podcast حجم: 4.3 گیگابایت
 • پادکست Ben Worthington – IELTS حجم: 280.7 مگابایت
  • فایل های صوتی پادکست Ben Worthington – IELTS Podcast حجم: 280.7 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی British Council IELTS Interview Skills حجم: 17.2 مگابایت
 • مجموعه Collins English for Exams – 2nd Edition حجم: 428.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Collins Speaking for IELTS – 2nd Edition – Listening for IELTS حجم: 60.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Collins Speaking for IELTS – 2nd Edition – Reading for IELTS حجم: 54.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Collins Speaking for IELTS – 2nd Edition – Speaking for IELTS حجم: 59.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Collins Speaking for IELTS – 2nd Edition – Writing for IELTS حجم: 61.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Collins Speaking for IELTS – 2nd Edition – Speaking for IELTS حجم: 193.2 مگابایت
 • کتاب Crack IELTS Speaking 1 حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Crack IELTS Speaking 1 حجم: 168.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Crack IELTS Speaking 1 حجم: 451.5 مگابایت
 • کتاب Crack IELTS Speaking 2 حجم: 361.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Crack IELTS Speaking 2 حجم: 361.1 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی How To Prepare For IELTS In 10 Days حجم: 1.3 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Day 1 حجم: 27.6 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Day 10 حجم: 58.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Day 2 حجم: 106.6 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Day 3 حجم: 131.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Day 4 حجم: 137.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Day 5 حجم: 203.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Day 6 حجم: 268.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Day 7 حجم: 88.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Day 8 حجم: 96.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Day 9 حجم: 76.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Introduction حجم: 159.0 مگابایت
 • کتاب IELTS Actual Test Reading and Listening – Academic Module – 2019 حجم: 144.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Actual Test Reading and Listening – Academic Module – 2019 حجم: 12.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Actual Test Reading and Listening – Academic Module – 2019 حجم: 131.8 مگابایت
 • کتاب IELTS Simulation Tests حجم: 0.5 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Simulation Tests حجم: 49.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Simulation Tests حجم: 486.3 مگابایت
 • کالکشن IELTS Speaking and Actual Tests حجم: 97.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Speaking and Actual Tests (January-April 2019) حجم: 1.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Speaking and Actual Tests (January-May 2020) حجم: 1.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Speaking and Actual Tests (September-December 2019) حجم: 1.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Speaking and Actual Tests (January-May 2020) حجم: 92.9 مگابایت
 • مجموعه New Channel Essential Listening for IELTS حجم: 427.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب New Channel Essential Listening for IELTS حجم: 26.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب New Channel Essential Listening For IELTS حجم: 115.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک New Channel Essential Listening For IELTS حجم: 286.0 مگابایت
 • کتاب Success in IELTS Academic Writing حجم: 14.9 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Success in IELTS Academic Writing حجم: 14.9 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Get 7 – 9 in IELTS Speaking IELTS Speaking Masterclass حجم: 0.7 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Basics and Preparation حجم: 98.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. Vocabulary tips حجم: 137.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. Expressing your opinions and ideas حجم: 93.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. Grammar and pronunciation حجم: 71.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. Time management حجم: 105.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 6. Model answers for Part 2 حجم: 170.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 7. Typical mistakes and course review حجم: 43.2 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی IELTS Band 7 Plus Academic Writing Preparation حجم: 1.7 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. IELTS Band 7+ Preparation Academic Writing Course (General IELTS Sec. Review) حجم: 51.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 10. IELTS Preparation course Writing Task 2 Introductions حجم: 133.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 11. IELTS Preparation course Writing Task 2 Body Paragraphs حجم: 216.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 12. IELTS Preparation course Writing Task 2 Conclusion حجم: 41.0 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 13. IELTS Writing Task 2 Teacher Led Full Essay Real Time Examples حجم: 32.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. IELTS Band 7+ Preparation Writing Course (Task 1 Overview) حجم: 47.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. IELTS Writing Task 1 Writing Introductions حجم: 73.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. IELTS Writing Task 1 Writing General Overview (Paragraph 2) حجم: 99.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. IELTS Writing Task 1 Writing Specific Detail Comparison Paragraph (Para 3 & 4) حجم: 163.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 6. IELTS Writing Task 1 Teacher Led Full Essay Real Time Examples حجم: 26.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 7. Live (2018 Class) Academic Writing Task 1 حجم: 0.7 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 8. IELTS Preparation course Writing Task 2 Strategy and Tactics (The Basics) حجم: 44.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 9. IELTS Band 7 Preparation Course Writing Task 2 Outlining حجم: 69.6 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی IELTS Preparation Guide – Reading plus Writing Tasks حجم: 0.8 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Prepare for Reading Test حجم: 112.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. Spelling and Grammar (Basics) حجم: 51.6 کیلوبایت
  • فایل های ویدئویی 3. Prepare for Reading Test Question types حجم: 310.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. Prepare for Writing Test (Task 1) حجم: 175.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. Overview for Writing Test (Task 1 General) حجم: 27.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 6. Prepare for Writing Test (Task 2) حجم: 112.0 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 7. Prepare for Listening Test حجم: 8.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 8. Prepare for Speaking Test حجم: 78.1 مگابایت
 • کتاب IELTS Trainer 2 Academic حجم: 271.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های IELTS Trainer 2 Academic Answer حجم: 238.2 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Trainer 2 Academic حجم: 88.0 مگابایت
  • فایل PDF متن فایل های صوتی IELTS Trainer 2 Academic حجم: 207.1 کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Trainer 2 Academic حجم: 183.0 مگابایت
 • کتاب IELTS Trainer 2 General Training حجم: 267.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های IELTS Trainer 2 General Training Answer حجم: 178.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Trainer 2 General Training حجم: 84.0 مگابایت
  • فایل PDF متن فایل های صوتی IELTS Trainer 2 General Training حجم: 207.1 کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Trainer 2 General Training حجم: 183.0 مگابایت
 • کتاب Ready for IELTS حجم: 321.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ready for IELTS حجم: 146.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Ready for IELTS حجم: 175.4 مگابایت
 • مجموعه IELTS Life Skills حجم: 361.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Life Skills A1 حجم: 24.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب IELTS Life Skills B1 حجم: 28.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Life Skills A1 حجم: 142.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب IELTS Life Skills B1 حجم: 166.9 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی IELTS Listening [MASTERCLASS] – Get Band 7 Plus حجم: 2.4 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Introduction حجم: 208.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. Key Strategies and Tactics حجم: 250.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. How to Answer Section 1 حجم: 420.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. How to Answer Section 2 حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. How to Answer Section 3 حجم: 395.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 6. How to Answer Section 4 حجم: 0.5 گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Mastering IELTS Writing – Task 2 – Band 9 Model Answers حجم: 0.9 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Discussion Essays حجم: 151.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. Discussion Opinion Essays حجم: 141.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. Situation Essays حجم: 167.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. Opinion Essays حجم: 148.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. Miscellaneous 2-Part Essays حجم: 350.7 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Succeed in IELTS Writing Task 2 حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Overview حجم: 95.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. Writing the Introduction حجم: 73.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. Writing the Conclusion حجم: 47.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. Writing Body Parapgraphs حجم: 99.6 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. Practise Writing Discursive Essay حجم: 64.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 6. Practise Writing Argumentative Essays حجم: 75.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 7. Practise Writing Advantage Disadvantage Essays حجم: 73.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 8. Practise Writing Cause Effect Solution Essays حجم: 50.2 مگابایت
 • کتاب Barron’s IELTS Practice Exams حجم: 206.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Barron’s IELTS Practice Exams حجم: 10.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Barron’s IELTS Practice Exams حجم: 196.0 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی IELTS Speaking – Working Solutions حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Introduction حجم: 29.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. IELTS Introduction – Learn All about the IELTS Test حجم: 70.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. IELTS Speaking حجم: 272.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. Mind Maps. Boost Your Memory – And IELTS Speaking without Problems حجم: 60.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. Tell the Story Anywhere in Your IELTS Speaking حجم: 145.0 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی IELTS Vocabulary Launch – 75 Topic-based Vocabulary Lessons حجم: 2.1 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Brothers and sisters حجم: 73.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 10. Adults vs. children حجم: 117.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 11. Traveling حجم: 83.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 12. Tourism حجم: 59.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 13. Language learning حجم: 72.6 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 14. History حجم: 99.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 15. Punctuality حجم: 85.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 16. Linguistics حجم: 75.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 17. Space حجم: 50.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 18. Agriculture حجم: 58.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 19. Animals in danger حجم: 103.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. Talk about your family حجم: 64.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 20. Architecture حجم: 77.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 21. Buildings حجم: 86.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 22. Life on other planets حجم: 69.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 23. Globalization حجم: 74.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 24. Technology حجم: 93.0 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 25. Smartphones حجم: 72.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 26. Transportation حجم: 90.0 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 27. Flats, houses, accommodation حجم: 84.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. Schools حجم: 85.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. Free time حجم: 71.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. Life حجم: 79.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 6. Childhood حجم: 85.0 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 7. disease and illness حجم: 83.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 8. Body and health حجم: 61.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 9. College and university حجم: 80.3 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی IELTS Writing Editing Band 9 Essays IELTS Writing Task 2 حجم: 3.4 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Introduction حجم: 18.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. All 5 IELTS Essay Question Types for Writing Task 2 – Set 1 حجم: 1.1 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. All 5 IELTS Essay Question Types for Writing Task 2 – Set 2 حجم: 1.1 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. All 5 IELTS Essay Question Types for Writing Task 2 – Set 3 حجم: 1.3 گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی IELTS Writing Secrets حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Part 1 -Structure of Test حجم: 18.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 10. Template for introduction 1 حجم: 37.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 11. Template 2 حجم: 29.0 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 12. General Tips حجم: 83.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 13. Quiz حجم: 124.0 بایت
  • فایل های ویدئویی 2. Formal Letter writing حجم: 43.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. Informal Letter حجم: 79.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. How to generate ideas for an essay حجم: 72.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. How to countwrite the required number of words حجم: 82.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 6. The Introductory Paragraph حجم: 70.6 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 7. Starting the ‘Body’ paragraphs حجم: 26.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 8. How to give reasons for your answer حجم: 29.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 9. How to conclude your essay حجم: 25.3 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی IELTS Writing 7 Plus – Complete IELTS Writing Preparation حجم: 6.6 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Welcome حجم: 58.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 10. Vocabulary for IELTS Writing Task 2 حجم: 445.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 11. Grammar for IELTS Writing Task 2 حجم: 359.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 12. Model Answers for IELTS Writing Task 2 حجم: 1.4 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 13. Task 2 Assignment Challenge حجم: 39.5 کیلوبایت
  • فایل های ویدئویی 2. Preparing for IELTS Writing Task 1 [Academic] حجم: 0.5 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. Structure your Task 1 Report حجم: 0.7 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. Vocabulary for IELTS Writing Task 1 حجم: 413.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. Grammar for IELTS Writing Task 1 حجم: 362.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 6. Model Answers for IELTS Writing Task 1 حجم: 1.0 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 7. Task 1 Assignment Challenge حجم: 39.5 کیلوبایت
  • فایل های ویدئویی 8. Preparing for IELTS Writing Task 2 [Academic] حجم: 389.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 9. Structure your Task 2 Essay حجم: 0.9 گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی IELTS Reading Academic [MASTERCLASS] – Get Band 7 Plus حجم: 7.3 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Introduction حجم: 303.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. How to Answer Always In Order Questions حجم: 2.1 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. How to Answer Mostly In Order Questions حجم: 2.3 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. How to Answer Not In Order Questions حجم: 2.0 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. How to Answer Reading Passages From Start to Finish حجم: 0.7 گیگابایت
 • کالکشن Road to IELTS حجم: 13.3 گیگابایت
  • فایل PDF مربوط به Study Planner حجم: 0.7 مگابایت
  • حجم: 0.7 گیگابایت
  • حجم: 483.9 مگابایت
  • حجم: 10.8 گیگابایت
  • حجم: 1.3 گیگابایت

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی ایلتس IELTS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته های محصولات

افزودن به سبد خرید