آرشیو کامل منابع زبان شناسی

Linguistics Archive
۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
0 فروش

زبان شناسی

زبان و زبان‌شناسی یا لینگوئیستیک ( انگلیسی: language linguistic علمی است که به مطالعه و بررسی روشمند زبان می‌پردازد. در واقع، زبان و زبان‌شناسی می‌کوشد تا به پرسش‌هایی بنیادی همچون: «زبان چیست؟»، «زبان چگونه عمل می‌کند و از چه ساخت‌هایی تشکیل شده‌است؟»، «انسان‌ها چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند؟»، «زبان آدمی با سامانهٔ ارتباطی دیگر جانوران چه تفاوتی دارد؟»، «کودک چگونه سخن‌گفتن می‌آموزد؟»، «زبان بشر چگونه تکامل یافته‌است؟»، «زبان‌ها چه قرابتی با یکدیگر دارند؟»، «ویژگی‌های مشترک زبان‌های جهان کدامند؟»، «انسان چگونه می‌نویسد و از چه راهی زبان نانوشتاری را واکاوی (تحلیل) می‌کند؟»، «چرا زبان‌ها دگرگون می‌شوند؟» … پاسخ گوید.

منابع آموزش زبان شناسی

این محصول بی نظیر در واقع آرشیوی از ارزنده ترین و مفید ترین مجموعه های آموزشی برای یادگیری و تقویت زبان انگلیسی در حوزه زبان شناسی می باشد. آرشیوهای منابع یادگیری زبان انگلیسی که در وبسایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردند از محتواهایی از قبیل فایل های PDF کتاب ها، فایل های صوتی مربوط به کتاب ها، مجموعه های تصویری آموزشی و نرم افزار و … تشکیل شده اند. در قسمت زیر لیستی از منابعی که در آرشیو کامل منابع زبان شناسی گردآوری شده اند و به شما تقدیم می گردند را مشاهده می کنید. دقت کنید که منابع ارائه شده در این آرشیو، به صورت تک زبانه (زبان انگلیسی) تنظیم شده اند.

 • مجموعه An Essential Grammar Series حجم: 176.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Arabic An Essential Grammar حجم: 1.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Czech An Essential Grammar حجم: 4.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Danish An Essential Grammar حجم: 1.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Dutch An Essential Grammar حجم: 2.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب English An Essential Grammar حجم: 1.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Essential Latin The Language And Life Of Ancient Rome حجم: 1.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Finnish An Essential Grammar حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب German An Essential Grammar حجم: 1.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Greek An Essential Grammar Of The Modern Language حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Hindi An Essential Grammar حجم: 52.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Hungarian An Essential Grammar حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Modern Hebrew An Essential Grammar حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Norwegian An Essential Grammar حجم: 44.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Polish An Essential Grammar حجم: 32.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Portuguese An Essential Grammar حجم: 2.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Romanian An Essential Grammar حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Serbian An Essential Grammar حجم: 4.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Spanish An Essential Grammar حجم: 2.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Swedish An Essential Grammar حجم: 6.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Thai An Essential Grammar حجم: 2.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Urdu An Essential Grammar حجم: 6.2 مگابایت
 • مجموعه Cambridge Using Series حجم: 33.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Using Chinese A Guide To Contemporary Usage حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Using Chinese Synonyms حجم: 2.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Using French Vocabulary حجم: 2.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Using German Synonyms حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Using Italian A Guide To Contemporary Usage حجم: 1.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Using Italian Vocabulary حجم: 2.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Using Korean A Guide To Contemporary Usage حجم: 3.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Using Portuguese A Guide To Contemporary Usage حجم: 1.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Using Russian A Guide To Contemporary Usage حجم: 3.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Using Russian Vocabulary حجم: 2.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Using Spanish A Guide To Contemporary Usage حجم: 3.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Using Spanish Synonyms حجم: 3.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Using Spanish Vocabulary حجم: 3.6 مگابایت
 • مجموعه کتاب های متفرقه حجم: 2.5 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب A Basic Course in Anthropological Linguistics حجم: 11.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Comprehensive Russian Grammar حجم: 2.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Coptic Grammar With Chrestomathy And Glossary Sahidic Dialect حجم: 23.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Course in Phonetics حجم: 25.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Dictionary of Linguistics and Phonetics حجم: 3.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages حجم: 101.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Grammar Of Akkadian حجم: 66.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Grammar Of Contemporary Polish حجم: 3.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A History of the German Language through Texts حجم: 24.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A History of the Spanish Language حجم: 13.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Linguistic History of Arabic حجم: 13.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Modern Course in English Syntax حجم: 5.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Practical Grammar Of The Central Alaskan Yup’ik Eskimo Language حجم: 52.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Reference Grammar Of Modern Standard Arabic حجم: 152.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Reference Grammar Of Russian حجم: 6.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Short Grammar Of Bulgarian حجم: 37.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Short Grammar Of Latvian حجم: 40.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Short Grammar Of Lithuanian حجم: 19.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Student Grammar Of French حجم: 3.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Student Grammar Of Spanish حجم: 2.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Student’s Introduction To English Grammar حجم: 4.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب African American English A Linguistic Introduction حجم: 4.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب African Language Structures حجم: 31.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب American Indian Languages The Historical Linguistics of Native America حجم: 45.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب An Encyclopedia of Language حجم: 5.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب An Introduction to African languages حجم: 6.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب An Introduction to Biblical Hebrew Syntax حجم: 10.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب An Introduction to Conversation Analysis حجم: 15.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب An Introduction to Language 7th edition حجم: 34.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب An Introduction to Modern English Word-Formation حجم: 2.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب An Introduction To Old Norse حجم: 27.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب An Introduction to Phonetics and Phonology حجم: 11.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب An Introduction to Phonology حجم: 11.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب An Introduction to Pidgins and Creoles حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Analysing Grammar An Introduction حجم: 1.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ancient Egyptian A Linguistic Introduction حجم: 16.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Arctic Languagaes An Awakening حجم: 2.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Areal Diffusion and Genetic Inheritance Problems in Comparative Linguistics حجم: 6.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Aspect – Bernard Comrie حجم: 5.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Australian Languages (Cambridge) حجم: 8.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Beyond Babel – A Handbook of Biblical Hebrew and Related Languages حجم: 1.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Bosnian Croatian Serbian A Grammar & Social Commentary حجم: 30.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Case and Aspect in Slavic حجم: 1.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Chinese A Comprehensive Grammar حجم: 15.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Chinese A Linguistic Introduction حجم: 2.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Classical Syriac A Basic Grammar With A Chrestomathy حجم: 20.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Classifiers A Typology of Noun Categorization Devices حجم: 15.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cognitive Linguistics An Introduction حجم: 9.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cognitive Linguistics Basic Readings حجم: 3.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Comparative Indo-European Linguistics – An Introduction حجم: 8.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Concise Encyclopedia of Languages of The World حجم: 17.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Contact Languages Ecology and Evolution in Asia حجم: 3.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cours de Linguistique Generale – Saussure حجم: 22.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Course in General Linguistics حجم: 1.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Culture, Language and Personality Selected Essays – Edward Sapir حجم: 36.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Danish An Elementary Grammar And Reader حجم: 21.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Dialectology (Cambridge) حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Dictionary of Languages حجم: 7.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Documenting and Revitalizing Austronesian Languages حجم: 5.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Dutch A Comprehensive Grammar حجم: 3.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Dying Words – Endangered Languages حجم: 4.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Early History of the Alphabet – An Introduction to West Semitic Epigraphy and Palaeography حجم: 12.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Encyclopedia of the World’s Endangered Languages حجم: 6.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب English Around the World – An introduction حجم: 10.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب English Phonetics and Phonology A Practical Course حجم: 7.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Evidentiality (Oxford) حجم: 5.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Faroese Grammar حجم: 54.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Field Work and Linguistic Analysis in Indigenous Languages of The Americas حجم: 3.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب French A Linguistic Introduction حجم: 2.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Genetic Linguistics Essays on theory and method حجم: 4.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Georgian A Learner’s Grammar حجم: 2.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب German A Linguistic Introduction حجم: 2.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Handbook of Scripts and Alphabets حجم: 18.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Handbook on Word Formation حجم: 10.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Historical Syntax and Linguistic Theory حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to kill a dragon Aspects of Indo-European poetics حجم: 30.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Icelandic Grammar Texts Glossary حجم: 34.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب In Search of the Indo-Europeans Language, Archaeology and Myth حجم: 19.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Indo-European Language and Culture – An Introduction حجم: 9.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Indo-European Linguistics an introduction حجم: 1.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Indo-European Linguistics حجم: 18.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Indonesian A Comprehensive Grammar حجم: 16.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Indonesian Reference Grammar حجم: 1.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Intonation Systems A Survey of Twenty Languages حجم: 2.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Introducción a la lingüistica hispánica حجم: 5.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Introducing English Linguistics حجم: 4.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Introducing Phonology حجم: 9.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Introducing Second Language Acquisition حجم: 5.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Introducing Semantics حجم: 26.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Introducing Social Semiotics حجم: 5.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Introduction to Altaic Linguistics حجم: 38.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Korean Grammar For International Learners حجم: 41.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب La Linguistique Synchronique – André Martinet حجم: 6.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Language – Bloomfield حجم: 6.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Language and Ethnicity Key Topics in Sociolinguistics حجم: 1.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Language and identity in the Balkans حجم: 11.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Language and Linguistics The Key Concepts حجم: 2.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Language and National Identity in Africa حجم: 4.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Language Classification by Numbers حجم: 1.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Language Contact حجم: 2.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Language in South Africa حجم: 2.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Language Myths حجم: 1.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Language Relations Across Bering Strait Reappraising the Archaeological and Linguistic Evidence حجم: 18.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Language Variation in South Asia حجم: 8.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Language, Culture and Society Key Topics in Linguistic Anthropology حجم: 2.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Linguistic Universals and Language Change حجم: 5.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Linguistics (Oxford Introductions) حجم: 3.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Linguistics an introduction (Cambridge) حجم: 3.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Linguistics An Introduction to Language and Communication حجم: 4.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Maori A Linguistic Introduction حجم: 1.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Modern Brazilian Portuguese Grammar A Practical Guide حجم: 1.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Modern Chinese History and Sociolinguistics حجم: 9.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Modern Italian Grammar A Practical Guide حجم: 2.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Modern Mandarin Chinese Grammar A Practical Guide حجم: 25.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Modern Spanish Grammar A Practical Guide حجم: 1.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Modern Welsh A Comprehensive Grammar حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Multiple Voices An Introduction to Bilingualism حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Number (Cambridge) حجم: 1.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Old Church Slavonic Grammar حجم: 13.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Old English A Linguistic Introduction حجم: 1.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Old English and Its Closest Relatives حجم: 6.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب One Language, Two Grammars Differences between British and American English حجم: 3.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Optimality Theory حجم: 22.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Philosophy Of Language A Contemporary Introduction حجم: 1.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Phonetics of English and Dutch حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Phonology in Context حجم: 1.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Portuguese A Linguistic Introduction حجم: 2.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Between the Lines Perspectives on Foreign Language Literacy حجم: 5.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Romani A Linguistic Introduction حجم: 1.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Routledge Dictionary of Language and Linguistics حجم: 7.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Second Language Acquisition An Introductory Course حجم: 5.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Selected Writings of Otto Jespersen حجم: 89.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Semantics (Blackwell) حجم: 32.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Semitic Languages Outline of a Comparative Grammar حجم: 20.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Sign Languages (Cambridge) حجم: 7.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Some Universals of Honorific Language حجم: 7.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Stylistics a Practical Coursebook حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Swahili Learners’ Reference Grammar حجم: 3.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Ancient languages of Asia and the Americas حجم: 3.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Ancient languages of Asia Minor حجم: 1.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Ancient Languages of Europe حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Ancient Languages of Syria-Palestine and Arabia حجم: 3.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Athabaskan Languages (Oxford) حجم: 17.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Bilingual Child Early Development and Language Contact حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Blackwell Companion to Syntax حجم: 45.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Cambridge Companion to Saussure حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Cambridge Encyclopedia of Language – David Crystal حجم: 43.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Cambridge Handbook of Phonology حجم: 7.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Celtic Languages (Routledge) حجم: 8.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Cradle of Language حجم: 3.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Dravidian Languages (Cambridge) حجم: 4.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The English Language A Historical Introduction حجم: 4.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The German Language a linguistic introduction حجم: 0.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The German Language Today A Linguistic Introduction حجم: 1.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Germanic Languages (Cambridge) حجم: 13.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Germanic Languages (Routledge) حجم: 33.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Grammar of Words An Introduction to Linguistic Morphology حجم: 1.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Handbook of English Linguistics حجم: 5.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The History of English A Student’s Guide حجم: 1.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Indo-Aryan Languages (Cambridge) حجم: 7.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Indonesian Language – Its history and role in modern society حجم: 10.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Iranian Languages (Routledge) حجم: 12.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Korean language structure use and context حجم: 0.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The languages of East and Southeast Asia حجم: 6.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Languages of Japan (Cambridge) حجم: 56.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Languages of Native North America (Cambridge) حجم: 35.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Languages of the Andes (Cambridge) حجم: 3.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Languages of the Soviet Union (Cambridge) حجم: 9.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Languages of Urban Africa حجم: 1.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Linguistics of Sitting, Standing and Lying حجم: 3.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Mesoamerican Indian Languages (Cambridge) حجم: 6.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Mongolic languages (Routledge) حجم: 3.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Order of Prepositional Phrases حجم: 1.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics حجم: 9.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Phonology and Morphology of Arabic حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Phonology of Catalan حجم: 5.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Phonology of Italian حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Phonology of Mongolian حجم: 17.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Phonology of Norwegian حجم: 1.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Phonology of Polish حجم: 3.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Phonology of Standard Chinese حجم: 2.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Prehistory of Language حجم: 1.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Pronunciation of English A Course حجم: 2.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Rhaeto-Romance Languages (Routledge) حجم: 1.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Routledge Companion to Sociolinguistics حجم: 2.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Routledge language and cultural theory reader حجم: 26.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Routledge Linguistics Encyclopedia حجم: 6.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Slavic Languages (Cambridge) حجم: 3.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Slavonic languages (Routledge) حجم: 50.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Sounds of The World’s Languages حجم: 24.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Story of Decipherment From Egyptian Hieroglyphs to Maya Script حجم: 29.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Structure Of German حجم: 1.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Structure of Language – An Introduction to Grammatical Analysis حجم: 2.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Study of Language – George Yule حجم: 12.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Syntax of Early English حجم: 1.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Syntax of French حجم: 2.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Syntax of Hungarian حجم: 1.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Syntax of Icelandic حجم: 4.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Syntax of Spanish حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Syntax of Verb Initial Languages حجم: 10.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Turkic Languages (Routledge) حجم: 16.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The World’s Major Languages (Routledge) حجم: 7.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Turkish A Comprehensive Grammar حجم: 3.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Turkish Grammar حجم: 11.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ukrainian A Comprehensive Grammar حجم: 13.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Understanding Cultures Through Their Key Words حجم: 19.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Understanding Human Communication حجم: 11.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Using Computers in Linguistics A Practical Guide حجم: 6.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Visible Language Inventions of Writing in the Ancient Middle East and Beyond حجم: 9.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vowels and Consonants – An Introduction to the Sounds of Languages حجم: 29.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Why Do Languages Change حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Word Myths Debunking Linguistic Urban Legends حجم: 1.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Systems a Linguistic Approach حجم: 3.8 مگابایت
 • مجموعه Routledge Grammar Workbooks Series حجم: 24.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Basic Cantonese A Grammar and Workbook حجم: 1.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Basic Chinese A Grammar and Workbook حجم: 3.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Basic Dutch A Grammar and Workbook حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Basic German A Grammar and Workbook حجم: 0.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Basic Irish A Grammar and Workbook حجم: 1.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Basic Italian A Grammar and Workbook حجم: 0.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Basic Korean A Grammar and Workbook حجم: 1.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Basic Spanish A Grammar and Workbook حجم: 0.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Intermediate Cantonese A Grammar and Workbook حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Intermediate Chinese A Grammar and Workbook حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Intermediate Dutch a Grammar and Workbook حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Intermediate German A Grammar and Workbook حجم: 1.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Intermediate Irish A Grammar and Workbook حجم: 0.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Intermediate Korean a Grammar and Workbook حجم: 0.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Intermediate Polish a Grammar and Workbook حجم: 3.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Intermediate Russian A Grammar and Workbook حجم: 0.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Intermediate Spanish A Grammar and Workbook حجم: 0.9 مگابایت
 • مجموعه Teach Yourself Series حجم: 0.9 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Afrikaans حجم: 16.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Bengali حجم: 26.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Bulgarian حجم: 12.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Catalan حجم: 24.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Complete Babylonian حجم: 77.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Complete Indonesian حجم: 84.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Complete Irish حجم: 129.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Danish حجم: 8.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Estonian حجم: 15.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Gaelic حجم: 53.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Gujarati حجم: 42.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Hindi حجم: 33.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Icelandic حجم: 2.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Korean حجم: 47.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Latvian حجم: 6.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Lithuanian حجم: 46.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Malay حجم: 29.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Polish حجم: 7.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Serbian حجم: 55.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Swahili حجم: 16.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Swedish حجم: 10.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Thai حجم: 22.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Turkish 1968 حجم: 5.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Turkish 1989 حجم: 13.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Turkish 1996 حجم: 28.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Urdu حجم: 53.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Vietnamese حجم: 13.0 مگابایت
 • مجموعه The Colloquial Series حجم: 0.9 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Afrikaans حجم: 42.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Albanian حجم: 27.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Amharic حجم: 18.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Basque حجم: 12.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Breton حجم: 18.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Cambodian حجم: 43.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Cantonese حجم: 31.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Catalan حجم: 1.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Chinese 2 حجم: 25.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Chinese حجم: 37.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Croatian حجم: 3.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Danish حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Dutch 2 حجم: 16.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Dutch حجم: 61.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial English حجم: 3.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Estonian حجم: 4.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial French 2 حجم: 2.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Greek حجم: 35.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Gujarati حجم: 4.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Hebrew حجم: 2.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Hungarian حجم: 52.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Icelandic حجم: 3.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Indonesian حجم: 33.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Irish حجم: 2.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Italian 1 حجم: 2.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Italian 2 حجم: 2.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Japanese حجم: 3.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Korean the complete course for beginners حجم: 16.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Latvian حجم: 35.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Lithuanian حجم: 60.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Mongolian حجم: 28.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Norwegian حجم: 1.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Panjabi حجم: 23.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Polish حجم: 11.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Portuguese of Brazil 1 حجم: 72.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Portuguese of Brazil 2 حجم: 2.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Romanian حجم: 12.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Russian 2 حجم: 2.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Scottish Gaelic حجم: 41.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Slovak حجم: 3.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Somali حجم: 2.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Spanish of Latin America 2 حجم: 2.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Swahili حجم: 1.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Swedish حجم: 1.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Thai حجم: 35.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Ukrainian حجم: 7.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Vietnamese حجم: 27.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Welsh حجم: 37.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Colloquial Yoruba حجم: 2.2 مگابایت

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آرشیو کامل منابع زبان شناسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته های محصولات

افزودن به سبد خرید