آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی توئیک TOEIC

۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
3 فروش

آزمون زبان انگلیسی TOEIC

آزمون زبان انگلیسی توئیک TOEIC که مخفف Test of English for International Communication می باشد یکی دیگر از آزمون هایی است که به منظور سنجش مهارت های زبان انگلیسی افراد در فعالیت های روزمره تنظیم گردیده است و توسط سازمان ETS مدیریت می شود. این آزمون از دو نسخه TOEIC® Listening and Reading و TOEIC® Speaking and Writing تشکیل شده است که هر کدام از آنها به صورت یکسانی نمره دهی می شوند. در آزمون اسپیکینگ و رایتینگ مهارت های گفتاری شما و همچنین مهارت نگارشی شما در زبان انگلیسی و استفاده صحیح از گرامر و جملات مناسب ارزیابی می‌شوند. در آزمون لیسنینگ و ریدینگ مهارت های شنیداری و درک مطلب شما مورد ارزیابی قرار می گیرند. آرشیو پیش روی شما حاوی تمامی مجموعه هایی است که برای کسب یک نمره بهتر در آزمون توئیک TOEIC تنظیم گردیده اند. لیستی که در ادامه می بینید محتویات این آرشیو را نشان می دهد. این آرشیو را میتوانید به صورت یکجا تهیه کرده و یا اینکه هر کدام از موارد را به صورت جداگانه خریداری کنید.

منابع آزمون زبان انگلیسی TOEIC

آرشیو منابع آمادگی و شرکت در آزمون زبان انگلیسی TOEIC که در این قسمت از وبسایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد حاوی بهترین و کاربردی ترین منابع موجود در این حوزه می باشد. محتوای این آرشیو از فایل های PDF و فایل های صوتی و ویدئویی تشکیل شده است. از این منابع هم می توان به صورت خودخوان و بدون نیاز به شرکت در کلاس درس و هم به منظور تدریس در کلاس های درس استفاده کرد. دقت کنید که منابع ارائه شده در این آرشیو به صورت تک زبانه (زبان انگلیسی) تنظیم شده اند.

 • کتاب 1000 Listening Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test حجم: 232.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 1000 Listening Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test حجم: 16.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب 1000 Listening Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test حجم: 215.3 مگابایت
 • کتاب 600 Essential Words for the TOEIC – 3rd Edition حجم: 159.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 600 Essential Words for the TOEIC – 3rd Edition حجم: 12.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب 600 Essential Words for the TOEIC – 3rd Edition حجم: 146.2 مگابایت
 • کتاب Achieve TOEIC Bridge Test Preparation Guide حجم: 63.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Achieve TOEIC Bridge Test Preparation Guide حجم: 33.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Achieve TOEIC Bridge Test Preparation Guide حجم: 30.1 مگابایت
 • کتاب BARRON’S 600 Essential Words for the TOEIC – 2nd Edition حجم: 122.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب BARRON’S 600 Essential Words for the TOEIC – 2nd Edition حجم: 12.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب BARRON’S 600 Essential Words for the TOEIC – 2nd Edition حجم: 109.5 مگابایت
 • کتاب BARRON’S How to Prepare for the TOEIC Test حجم: 148.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Prepare for the TOEIC Test – Mini-Test حجم: 0.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Prepare for the TOEIC Test – Model Test 1 حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Prepare for the TOEIC Test – Model Test 2 حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Prepare for the TOEIC Test – Model Test 3 حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Prepare for the TOEIC Test – Model Test 4 حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Prepare for the TOEIC Test – Model Test 5 حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Prepare for the TOEIC Test – Model Test 6 حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Prepare for the TOEIC Test – Review حجم: 1.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب BARRON’S – How to Prepare for the TOEIC Test حجم: 138.7 مگابایت
 • کتاب Building Skills For The New TOEIC Test حجم: 74.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Building Skills For The New TOEIC Test حجم: 15.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Building Skills For The New TOEIC Test حجم: 58.8 مگابایت
 • مجموعه Cambridge Target Score – 2nd Edition حجم: 278.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Target Score – 2nd Edition Final Test حجم: 16.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Cambridge Target Score – 2nd Edition حجم: 59.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Cambridge Target Score – 2nd Edition حجم: 57.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Target Score – 2nd Edition حجم: 144.6 مگابایت
 • مجموعه کتاب های متفرقه حجم: 73.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 342 TOEIC Vocabulary Tests حجم: 2.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary for TOEIC حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب TOEIC Mastery حجم: 69.1 مگابایت
 • کتاب Longman New Real TOEIC – Actual Listening Test حجم: 85.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Test 0 حجم: 9.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Test 1 حجم: 8.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Test 2 حجم: 10.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Test 3 حجم: 9.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Test 4 حجم: 9.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Test 5 حجم: 10.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Test 6 حجم: 9.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Test 7 حجم: 9.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Test 8 حجم: 9.6 مگابایت
 • کتاب Longman Preparation Series for the TOEIC Test Advanced 4th Edition حجم: 261.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Longman Preparation Series for the TOEIC Test Advanced 4th Edition حجم: 36.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Longman Preparation Series for the TOEIC Test Advanced 4th Edition حجم: 1.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Longman Preparation Series for the TOEIC Test Advanced 4th Edition حجم: 223.5 مگابایت
 • کتاب Longman Preparation Series For the TOIEC – More Practice Tests حجم: 238.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Longman Preparation Series For the TOIEC – More Practice Tests حجم: 60.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Longman Preparation Series For the TOIEC – More Practice Tests حجم: 178.6 مگابایت
 • کتاب Longman Preparation Series For the TOIEC Intermediate حجم: 497.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Longman Preparation Series For the TOIEC Intermediate حجم: 100.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Longman Preparation Series For the TOIEC Intermediate حجم: 397.0 مگابایت
 • کتاب New TOEIC Complete Test حجم: 284.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب New TOEIC Complete Test حجم: 85.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب New TOEIC Complete Test حجم: 198.2 مگابایت
 • کتاب Oxford Practice Tests for the TOEIC Test حجم: 21.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Oxford Practice Tests for the TOEIC Test حجم: 21.3 مگابایت
 • کتاب Oxford Preparation Course for the TOEIC Test حجم: 112.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Oxford Preparation Course for the TOEIC Test حجم: 18.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Oxford Preparation Course for the TOEIC Test حجم: 94.3 مگابایت
 • کتاب Oxford Preparation Course for the TOEIC Test New Edition حجم: 55.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Oxford Preparation Course for the TOEIC Test New Edition 1 حجم: 18.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Oxford Preparation Course for the TOEIC Test New Edition 2 حجم: 37.4 مگابایت
 • کتاب Skills for the TOEIC Test Listening and Reading حجم: 151.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Skills for the TOEIC Test Listening and Reading حجم: 7.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Skills for the TOEIC Test Listening and Reading حجم: 143.9 مگابایت
 • کتاب Tactics for TOEIC Speaking and Writing Tests حجم: 106.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Tactics for TOEIC Speaking and Writing Tests حجم: 0.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Tactics for TOEIC Speaking and Writing Tests حجم: 105.5 مگابایت
 • کتاب TOEIC Analyst – 2nd Edition حجم: 285.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب TOEIC Analyst – 2nd Edition حجم: 50.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب TOEIC Analyst – 2nd Edition حجم: 235.6 مگابایت
 • نرم افزار TOEIC Mastery حجم: 190.6 مگابایت
 • کتاب TOIEC Listening Comprehension Practice حجم: 239.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب TOIEC Listening Comprehension Practice حجم: 2.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب TOIEC Listening Comprehension Practice حجم: 236.5 مگابایت
 • کتاب Very Easy TOEIC حجم: 330.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Very Easy TOEIC حجم: 141.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Very Easy TOEIC حجم: 188.8 مگابایت
 • کتاب 1000 Reading Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test حجم: 238.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 1000 Reading Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test حجم: 23.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب 1000 Reading Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test حجم: 214.6 مگابایت
 • کتاب 30 Days to The TOEIC Test حجم: 111.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 30 Days to The TOEIC Test 1 حجم: 28.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 30 Days to The TOEIC Test 2 حجم: 24.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب 30 Days to The TOEIC Test حجم: 59.4 مگابایت
 • کتاب 600 Essential Words For TOEIC – 2nd Edition حجم: 160.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 600 Essential Words For TOEIC – 2nd Edition حجم: 46.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب 600 Essential Words For TOEIC – 2nd Edition حجم: 113.4 مگابایت
 • کتاب Complete Guide to the TOEIC Test حجم: 174.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Complete Guide to the TOEIC Test – 3rd Edition حجم: 57.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Complete Guide to the TOEIC Test – 3rd Edition حجم: 116.3 مگابایت
 • کتاب Pass the TOEIC Test Introductory حجم: 0.7 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Pass the TOEIC Test Introductory حجم: 242.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Pass the TOEIC Test Introductory حجم: 450.7 مگابایت
 • کتاب Practice Examination for the TOEIC Test حجم: 71.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Practice Examination for the TOEIC Test حجم: 4.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Practice Examination for the TOEIC Test حجم: 67.1 مگابایت
 • کتاب Skills for the TOEIC Test – Speaking and Writing حجم: 134.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Skills for the TOEIC Test – Speaking and Writing حجم: 6.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Skills for the TOEIC Test – Speaking and Writing حجم: 127.8 مگابایت
 • مجموعه Tactics for TOEIC Listening and Reading Test حجم: 402.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Tactics for TOEIC – Practice Test 1 حجم: 29.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Tactics for TOEIC – Practice Test 2 حجم: 29.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Tactics for TOEIC Listening and Reading Test حجم: 97.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Tactics for TOEIC Listening and Reading Test حجم: 37.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Tactics for TOEIC – Practice Test 1 حجم: 42.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Tactics for TOEIC – Practice Test 2 حجم: 42.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Tactics for TOEIC Listening and Reading Test حجم: 123.2 مگابایت
 • مجموعه Taking the TOEIC – 2nd Edition حجم: 400.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Taking the TOEIC – 2nd Edition 1 حجم: 121.3 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Taking the TOEIC – 2nd Edition 1 حجم: 25.9 مگابایت
  • فایل های PDF متن فایل های صوتی Taking the TOEIC – 2nd Edition 1 حجم: 124.0 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Taking the TOEIC 2 – 2nd Edition حجم: 113.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Taking the TOEIC 2 – 2nd Edition حجم: 25.7 مگابایت
  • فایل های PDF متن فایل های صوتی Taking the TOEIC 2 – 2nd Edition حجم: 105.5 کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Taking the TOEIC – 2nd Edition 1 حجم: 197.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Taking the TOEIC 2 – 2nd Edition حجم: 151.8 مگابایت

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی توئیک TOEIC”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته های محصولات

افزودن به سبد خرید