آرشیو کامل منابع آموزش رایتینگ و نگارش زبان انگلیسی

۰ ریال
1 فروش

مهارت نگارش (Writing) زبان انگلیسی

مهارت نوشتاری یکی دیگر از مهارت هایی است که برای ارتباط برقرار کردن موثر به آن نیاز داریم. تفاوت مهارت رایتینگ با مهارت اسپیکینگ در این است که در مهارت رایتینگ فرصت خواندن متن نوشته شده و ایجاد تغییر در آن را داریم. این در حالی است که مهارت اسپیکینگ اغلب در لحظه اتفاق می‌افتد. موضوع دیگر این که در نوشتار ها اغلب سعی می کنیم که از زبان رسمی تر و مناسب تری استفاده کنیم. مهارت رایتینگ و یا نگارش یکی از مهم ترین مهارت هایی است که اغلب زبان آموزان متاسفانه به آن اهمیت کمی می دهند. اهمیت کسب توانمندی های ضروری در این مهارت برای تمامی کسانی که قصد شرکت در آزمون های بین المللی را دارند بسیار ضروری می باشد.

منابع مهارت نگارش (Writing) زبان انگلیسی

آرشیو منابع مهارت نگارش (Writing) زبان انگلیسی که در این قسمت از وبسایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد حاوی بهترین و کاربردی ترین منابع موجود در این حوزه می باشد. محتوای این آرشیو از فایل های PDF و فایل های صوتی و ویدئویی تشکیل شده است. از این منابع هم می توان به صورت خودخوان و بدون نیاز به شرکت در کلاس درس و هم به منظور تدریس در کلاس های درس استفاده کرد. دقت کنید که منابع ارائه شده در این آرشیو به صورت تک زبانه (زبان انگلیسی) تنظیم شده اند.

 • مجموعه Boost! Writing حجم: 367.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Boost! Writing 1 حجم: 4.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Boost! Writing 1 حجم: 10.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Boost! Writing 2 حجم: 3.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Boost! Writing 2 حجم: 10.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Boost! Writing 3 حجم: 5.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Boost! Writing 4 حجم: 13.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Boost! Writing 4 حجم: 89.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Boost! Writing 1 حجم: 140.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Boost! Writing 2 حجم: 48.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Boost! Writing 3 حجم: 43.6 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Coursera – Advanced Writing حجم: 76.3 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Coursera – Advanced Writing حجم: 3.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Coursera – Advanced Writing حجم: 72.4 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Coursera – Essay Writing Expository and Argumentative and Persuasive حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Introduction to the Course حجم: 22.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 10. FAQ حجم: 18.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 11. Final Words حجم: 23.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. Whats the Difference Between Expository and Argumentative Persuasive حجم: 30.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. Expository Essays – Types and Formats حجم: 44.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. Argumentative Essays – Examine the Question Outlines حجم: 70.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. Planning Tips and Choosing a Question حجم: 14.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 6. How to Write an Introduction حجم: 109.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 7. How to Write the Body حجم: 191.6 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 8. How to Refute a Claim حجم: 42.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 9. How to Write a Conclusion حجم: 36.6 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Coursera – Getting Started with Essay Writing حجم: 108.0 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Coursera – Getting Started with Essay Writing حجم: 0.6 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Coursera – Getting Started with Essay Writing حجم: 107.5 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Coursera – Grammar and Punctuation حجم: 82.3 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Coursera – Grammar and Punctuation حجم: 1.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Coursera – Grammar and Punctuation حجم: 80.6 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Coursera – Introduction to Research for Essay Writing حجم: 101.8 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Coursera – Introduction to Research for Essay Writing حجم: 3.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Coursera – Introduction to Research for Essay Writing حجم: 98.5 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی English Super Fast Writing Hacks حجم: 138.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Introduction To Becoming A Blazing Fast Writer حجم: 10.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. Diving Into Fast Content Creation Head First حجم: 118.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. Super Fast Writing Hacks Summary حجم: 9.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. Resource Downloads حجم: 440.9 کیلوبایت
 • کتاب Introduction to Academic Writing حجم: 13.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Introduction to Academic Writing حجم: 11.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Introduction to Academic Writing حجم: 1.5 مگابایت
 • مجموعه Journeys’s Writing for New Jersey حجم: 96.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Journeys’s Writing for New Jersey 1 حجم: 6.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Journeys’s Writing for New Jersey 1 Teacher’s Manual حجم: 19.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Journeys’s Writing for New Jersey 2 حجم: 10.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Journeys’s Writing for New Jersey 2 Teacher’s Manual حجم: 21.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Journeys’s Writing for New Jersey 3 حجم: 12.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Journeys’s Writing for New Jersey 3 Teacher’s Manual حجم: 24.7 مگابایت
 • کتاب Pictures For Writing حجم: 8.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Pictures For Writing 1 حجم: 4.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Pictures For Writing 2 حجم: 4.2 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Punctuation American English حجم: 140.6 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Get Punctuating with an American Flavor حجم: 24.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. End Marks حجم: 4.6 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. Commas, the bane of every writer’s existence حجم: 35.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. Semicolon حجم: 11.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. Colon حجم: 8.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 6. Em Dash and Parentheses حجم: 19.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 7. Ellipses حجم: 6.6 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 8. Apostrophes حجم: 9.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 9. Quotation Marks حجم: 18.7 مگابایت
 • مجموعه Real Writing حجم: 291.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Writing 1 حجم: 142.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Writing 2 حجم: 23.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Writing 3 حجم: 8.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Writing 4 حجم: 62.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Real Writing 1 حجم: 13.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Real Writing 3 حجم: 16.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Real Writing 4 حجم: 23.3 مگابایت
 • کتاب Smart Writing حجم: 24.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Smart Writing 1 حجم: 3.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Smart Writing 2 حجم: 6.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Smart Writing 3 حجم: 6.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Smart Writing 4 حجم: 7.3 مگابایت
 • نرم افزار Spelling Made Easy حجم: 253.4 مگابایت
  • نرم افزار Spelling Made Easy
 • کتاب Spelling Steps حجم: 4.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Spelling Steps 1 حجم: 1.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Spelling Steps 2 حجم: 1.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Spelling Steps 3 حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Spelling Steps 4 حجم: 1.2 مگابایت
 • مجموعه Successful Writing حجم: 218.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Successful Writing Intermediate حجم: 17.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Successful Writing Intermediate حجم: 4.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Successful Writing Proficiency حجم: 18.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Successful Writing Proficiency حجم: 6.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Successful Writing Upper-Intermediate حجم: 39.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Successful Writing Upper-Intermediate حجم: 4.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Successful Writing Intermediate حجم: 24.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Successful Writing Proficiency حجم: 47.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Successful Writing Upper-Intermediate حجم: 55.7 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی The Complete Upgrade Your Writing Series 1 حجم: 0.8 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Prewriting حجم: 0.8 گیگابایت
 • نرم افزار Write Express – 3001 Business & Sales Letters حجم: 10.3 مگابایت
  • نرم افزار Write Express – 3001 Business & Sales Letters
 • مجموعه Write Right – Paragraph to Essay حجم: 215.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Write Right-Paragraph to Essay 1 حجم: 5.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Write Right-Paragraph to Essay 1 حجم: 86.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Write Right-Paragraph to Essay 2 حجم: 6.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Write Right-Paragraph to Essay 2 حجم: 83.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Write Right-Paragraph to Essay 3 حجم: 5.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Write Right-Paragraph to Essay 3 حجم: 28.2 مگابایت
 • مجموعه Write Right حجم: 181.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Write Right 1 حجم: 103.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Write Right 1 حجم: 6.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Write Right 1 حجم: 17.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Write Right 2 حجم: 12.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Write Right 2 حجم: 6.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Write Right 3 حجم: 12.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Write Right 3 حجم: 5.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Write Right 3 حجم: 15.9 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی The Complete Upgrade Your Writing Series 2 حجم: 3.8 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. Organizing Your Thoughts حجم: 0.7 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. Overcoming Writer’s Block حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. Crafting Sentences حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. Building Paragraphs حجم: 0.5 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 6. Connections & Transitions حجم: 0.7 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 7. Introductions & Conclusions حجم: 0.7 گیگابایت
 • کتاب Writing Academic English حجم: 73.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Academic English – 4th Edition حجم: 48.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Academic English -3rd Edition حجم: 15.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Writing Academic English حجم: 10.0 مگابایت
 • مجموعه Writing for the Real World حجم: 30.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Writing for the Real World 1 حجم: 12.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Writing for the Real World 2 حجم: 18.0 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی The Complete Upgrade Your Writing Series 3 حجم: 2.0 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 10. Avoiding Common Mistakes حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 8. Expressing Yourself Creatively حجم: 0.8 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 9. Improving Your Vocabulary حجم: 0.7 گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی English Composition – Standard Deviants حجم: 4.1 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Composition – Standard Deviants Video Course حجم: 4.1 گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Cursive Handwriting حجم: 109.0 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Cursive Handwriting حجم: 109.0 مگابایت
 • مجموعه کتاب های متفرقه حجم: 0.9 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب ‘They Say I Say’ – The Moves that Matter in Academic Writing with Readings حجم: 4.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 1000 Quick Writing Ideas حجم: 1.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 101+ Complaint Letters That Get Results حجم: 2.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 265 Troubleshooting Strategies for Writing Nonfiction حجم: 1.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 50 Steps to Improving Your Academic Writing حجم: 12.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 70 Solutions to Common Writing Mistakes حجم: 4.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب 8 Kinds of Writing حجم: 5.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Spelling For Advanced Classes حجم: 239.0 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب A Student’s Guide to Academic Writing حجم: 1.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ABC Handwriting and Colouring حجم: 22.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Academic Writing A Practical Guide for Students حجم: 5.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Academic Writing Course حجم: 15.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Academic Writing for International Students of Business حجم: 1.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Academic Writing For International Students Of Science حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب American Spelling حجم: 2.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب AP English Language and Composition حجم: 3.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Associate Press Sports Writing Handbook حجم: 3.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Back to Basics – Spelling حجم: 26.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Better Writing Right Now حجم: 0.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Collins Easy Learning Grammar Punctuation حجم: 97.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cover Letters For Dummies – 3rd Edition حجم: 12.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Creative Writing Exercises for Dummies حجم: 7.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Critical Reading and Writing for Postgraduates حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Daily Handwriting Practice حجم: 6.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Descriptive Writing حجم: 1.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Draw Write Now حجم: 2.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Effective Writing Skills حجم: 2.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب English fo Academic Research Writing Exercises حجم: 1.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب English for Pharmacy Writing and Oral Communication حجم: 2.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Essay Writing for English Tests حجم: 6.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Essay Writing Skills with Readings حجم: 7.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exploring Writing Sentences and Paragraphs حجم: 10.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Expository Writing حجم: 1.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Eyes Before Ease حجم: 1.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Grammar for Writing حجم: 2.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Handwriting Success Secrets حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Write a Damn Good Novel 2 – Advanced Techniques For Dramatic Storytelling حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Write a Thesis حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Write Correct English حجم: 11.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Improve Your Written English حجم: 0.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Inside Track to Successful Academic Writing حجم: 2.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Inside Writing حجم: 3.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Let’s Learn English Handwriting حجم: 5.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Longman Essay Activator حجم: 0.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Make an Impact with Your Written English حجم: 3.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب McGraw-Hill Resumes for Law Careers 3rd Edition حجم: 11.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب McGraw-Hill Resumes for Nursing Careers 3rd Edition حجم: 11.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب More Business Letters حجم: 1.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Oxford Essential Guide To Writing حجم: 3.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Oxford Writing Tutor حجم: 23.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Paragraph Writing حجم: 31.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Paragraphs and Essays with Integrated Readings حجم: 8.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Perfect Letters and Emails for all Occasions-Random House UK (2010) حجم: 0.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Practical Letter Writing حجم: 6.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Practice Advanced Writing حجم: 6.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Punctuation – One Step Ahead حجم: 1.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ready to Write حجم: 9.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Real Essays with Readings – 3rd Edition حجم: 13.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Real Writing with Readings – Paragraphs and Essays for College حجم: 11.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Rules For Writers حجم: 25.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Schaum’s Quick Guide to Essay Writing حجم: 14.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Sentences, Paragraphs, and Beyond with Integrated Readings – 6th Edition حجم: 8.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Smart Thinking – Skills for Critical Understanding and Writing – 2nd Edition حجم: 3.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Steps to Writing Well – 11th Edition حجم: 11.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Strategies for Successful Writing – 11th Edition حجم: 11.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Study Writing – A Course in Writing English for Academic Purposes حجم: 92.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Successful College Writing – 4th Edition حجم: 11.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Tarjome Madarek Va Asnad حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Technical Writing Made Easier حجم: 232.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب The A-Z of Medical Writing حجم: 0.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Art Of Readable Writing حجم: 2.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Art of Writing and Speaking the English Language حجم: 0.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Complete of Handwriting حجم: 12.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Complete Of Questions حجم: 2.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Complete Guide to English Punctuation حجم: 202.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب The Complete Guide to English Spelling Rules حجم: 3.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Craft of Writing Sci-Fi حجم: 2.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Funbook of Creative Writing حجم: 1.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Little Red Writing حجم: 1.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Oxford Essential Guide to Writing حجم: 2.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Writer’s Digest Flip Dictionary حجم: 18.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Visual Writing حجم: 0.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Words You Should Know How to Spell An A to Z Guide to Perfect Spelling حجم: 4.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Work on Your Handwriting حجم: 31.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Write it Right حجم: 268.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Write Thesis حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Write to the Point – How to Communicate in Business with Style & Purpose حجم: 1.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing at University A Guide for Students حجم: 28.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing at University حجم: 28.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Better English حجم: 0.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing for Academic Journals – 3rd Edition حجم: 1.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing for Animation, Comics, and Games حجم: 7.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing for Computer Science حجم: 11.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing for Emotional Impact حجم: 3.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing for Science حجم: 2.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing from Start to Finish حجم: 3.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing in 15 Minutes a Day حجم: 1.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Lessons حجم: 7.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Now-Shaping Words and Images حجم: 24.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Prompts حجم: 12.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Skills Success in 20 Minutes a Day – 4th Edition حجم: 12.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing Smart The Savvy Students Guide to Better Writing – 3rd Edition حجم: 16.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing that Works حجم: 31.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing the Short Film – 3rd Edition حجم: 3.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Writing With Power حجم: 21.2 مگابایت
 • کتاب Effective Academic Writing حجم: 18.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Effective Academic Writing 1 حجم: 9.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Effective Academic Writing 2 حجم: 9.1 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی How to Write in Cursive حجم: 130.8 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Improve Your English Spelling Punctuation And Grammar حجم: 425.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Introduction حجم: 6.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. Let s Nail Punctuation حجم: 94.6 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. Sentences and Paragraphs حجم: 69.0 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. Spelling حجم: 41.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. Grammar حجم: 166.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 6. Writing حجم: 48.3 مگابایت
 • مجموعه Longman Academic Writing حجم: 96.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Longman Academic Writing 1 حجم: 96.4 مگابایت
 • مجموعه My First Writing حجم: 146.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز My First Writing 1 حجم: 11.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک My First Writing 1 حجم: 8.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز My First Writing 2 حجم: 11.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک My First Writing 2 حجم: 9.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز My First Writing 3 حجم: 11.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک My First Writing 3 حجم: 8.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب My First Writing 1 حجم: 21.8 مگابایت
  • فایل های DOC مربوط به My First Writing 1 Resources حجم: 3.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب My First Writing 2 حجم: 23.9 مگابایت
  • فایل های DOC مربوط به My First Writing 2 Resources حجم: 6.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب My First Writing 3 حجم: 23.4 مگابایت
  • فایل های DOC مربوط به My First Writing 3 Resources حجم: 6.6 مگابایت
 • مجموعه Northstar 4 Reading & Writing – 4th Edition حجم: 18.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Northstar 4 Reading & Writing – 4th Edition حجم: 18.0 مگابایت
 • مجموعه Successful Writing حجم: 74.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Successful Writing Proficiency حجم: 19.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Successful Writing Proficiency حجم: 7.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Successful Writing Proficiency حجم: 47.5 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Writing a Great Research Paper حجم: 2.2 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Picking an A+ Topic حجم: 278.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 10. Perfecting Your Final Draft حجم: 256.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. Starting Your Research حجم: 240.0 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. Finding the Best Sources حجم: 224.8 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. Plagiarism حجم: 195.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. Taking Notes حجم: 240.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 6. How to Be Persuasive حجم: 240.5 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 7. Writing Your First Draft حجم: 178.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 8. Quoting, Citing, & Paraphrasing حجم: 199.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 9. Formatting Your Paper حجم: 235.6 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی D1 Beginner Dictations to Listen and Write Better English حجم: 1.5 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Introduction to the Beginners Guide to Listen and Write Better English Course حجم: 49.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. F1 – Beginners Guide to Listen and Write Better English حجم: 162.6 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. F2- Beginners Guide to Listen and Write Better English حجم: 0.8 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. F3 – Beginners Guide to Listen and Write Better English حجم: 0.5 گیگابایت
 • مجموعه Inside Writing حجم: 371.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Writing 1 حجم: 71.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Writing 2 حجم: 69.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Writing 3 حجم: 78.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Writing 4 حجم: 81.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Writing Intro حجم: 70.1 مگابایت
 • مجموعه Longman Academic Writing Series حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Longman Academic Writing Series 1 حجم: 91.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Longman Academic Writing Series 2 حجم: 94.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Longman Academic Writing Series 3 حجم: 131.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Longman Academic Writing Series 4 حجم: 164.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Longman Academic Writing Series 5 حجم: 114.7 مگابایت
 • مجموعه Real Writing حجم: 372.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Writing 1 حجم: 49.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Writing 2 حجم: 53.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Writing 3 حجم: 113.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Writing 4 حجم: 56.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Real Writing 1 حجم: 14.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Real Writing 2 حجم: 22.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Real Writing 3 حجم: 34.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Real Writing 4 حجم: 27.9 مگابایت
 • مجموعه Writing Power حجم: 429.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Writing Power 1 حجم: 92.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Writing Power 2 حجم: 109.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Writing Power 3 حجم: 106.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Writing Power 4 حجم: 122.0 مگابایت

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آرشیو کامل منابع آموزش رایتینگ و نگارش زبان انگلیسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته های محصولات

افزودن به سبد خرید