اسم های مفرد و افعال جمع در کنار یکدیگر: نکات ضروری

گروهی از افراد: the team is/are….

در زبان انگلیسی بریتانیایی کلمات مفرد از قبیل: family و team و government که به گروهی از افراد دلالت دارند، می توانند هم به همراه افعال مفرد بیایند و هم به همراه افعال جمع. لطفاً به مثال زیر دقت کنید.

The team is/are going to lose.

از شکل جمع افعال بیشتر زمانی استفاده می‌کنیم که این گروه از افراد در حال انجام دادن کارهای شخصی خود، به عنوان یک مجموعه هستند. این کارها ممکن است شامل تصمیم گیری کردن و یا خواستن چیزی باشد. زمانی که این گروه‌ها به عنوان یک گروه کلی و بدون در نظر گرفتن هر کدام از اعضا دیده می‌شوند بهتر است از افعال مفرد استفاده کنیم. مثال های زیر را ببینید.

 My family have decided to move to York. They’re going in April.
The average family has 3.6 members. It is smaller than 50 years ago.
My firm are wonderful. They do all they can for me.
My firm was founded in the 18th century.

در رابطه با relative pronoun ها و یا ضمایر موصولی نیز بدانید که از who در کنار فرم جمع و از which در کنار فرم مفرد استفاده می کنیم. لطفاً مثال های زیر را ببینید.

The committee, who are hoping to announce important changes, …
The committee, which is elected at the annual meeting, …

زمانی که یک اسم گروهی و یا group noun درکنار یک singular determiner از قبیل a/an و eachو everyو thisو  that مورد استفاده قرار بگیرد از افعال مفرد و همچنین ضمایر مفرد استفاده می‌کنیم. به مثال های زیر دقت کنید.

The team are full of enthusiasm.
A team which is full of enthusiasm has a better chance of winning.
(More natural than A team who are full …)

گاهی نیز فرم های مفرد و جمع به صورت ترکیبی استفاده می شود. برای مثال:

The group gave its first concert in June and they are now planning a tour.

مثال هایی از اسم های گروهی و یا group noun هایی که می توانند هم به همراه افعال مفرد و هم به همراه افعال جمع بیایند را در زبان انگلیسی در قسمت زیر مشاهده می کنید. دقت کنید که این کلمات در زبان انگلیسی بریتانیایی وجود دارند.

 • bank
 • the BBC
 • choir
 • class
 • club
 • committee
 • England (the football team)
 • family
 • firm
 • government
 • jury
 • ministry
 • orchestra
 • party
 • public
 • school
 • staff
 • team
 • union

در زبان انگلیسی امریکایی از افعال مفرد در کنار بسیاری از این اسم ها در تمامی موارد استفاده می‌کنیم. البته کلمه family می‌تواند به همراه یک فعل جمع بیاید. ضمنا امکان ستفاده از ضمایر جمع نیز وجود دارد. برای مثال:

The team is in Detroit this weekend. They expect to win.

عبارات شبیه به A number of people have …

در کلمات و یا عباراتی از قبیل a number of people have … که از ضمایر و یا اسم های جمع تشکیل شده‌اند، ترجیح می‌دهیم از افعال جمع نیز استفاده کنیم. مثالهای زیر این موضوع را نشان می‌دهند.

A number of people have tried to find the treasure, but they have all failed.
(More natural than A number of people has tried …)
A group of us are going to take a boat through the French canals.
A couple of my friends plan to open a travel agency. (NOT A couple of my friends plans …)
A lot of social problems are caused by unemployment. (NOT A lot of social problems is caused …)
The majority of criminals are non-violent.
Some of these people are relations and the rest are old friends.
Half of his students don’t understand a word he says. (NOT Half of his students doesn’t …)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *