آرشیو دسته ها: منابع آموزش گرامر زبان انگلیسی

کتاب پنجاه اشتباه رایج گرامری در زبان انگلیسی Top 50 Grammar Mistakes

کتاب پنجاه اشتباه رایج گرامری در زبان انگلیسی Top 50 Grammar Mistakes را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. ادامه مطلب

کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی Understanding and Using English Grammar ویرایش پنجم

کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی Understanding and Using English Grammar ویرایش پنجم را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. ادامه مطلب

آموزش گرامر و کلمات انگلیسی Grammar and Vocabulary Practice

آموزش گرامر و کلمات انگلیسی Grammar and Vocabulary Practice را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

1 2 3 4