0
09178169907 | 09336863931
لیست مطالب
blog-00

ده اصطلاح برتر انگلیسی در رابطه با موفقیت

ده اصطلاح برتر انگلیسی در رابطه با موفقیت را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی از موضوعات مهم در مورد اصطلاحاتی که در رابطه با موفقیت استفاده می شوند، ...
blog-00

عبارت های مختلف زبان انگلیسی برای گفتن “عجله کن”

عبارت های مختلف زبان انگلیسی برای گفتن "عجله کن" را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. عبارت های مختلف زبان انگلیسی برای گفتن "عجله کن" آیا تا به حال در ...