author

کاربرد کلمه dream به معنی رویا پردازی کردن در زبان انگلیسی

یکی از کاربردهای کلمه dream در نقش یک فعل و یا یک اسم به معنی رویا پردازی کردن و رویا می باشد بسیاری از افراد از این کلمه فقط برای بیان معنی خوابیدن استفاده می کنند. در این قسمت ضمن بررسی کردن وجه دیگر این کلمه به بررسی مثال هایی در رابطه با استفاده صحیح […]

بررسی کاربردهای فعل fetch در زبان انگلیسی

در این مطلب اموزشی قصد داریم در رابطه با فعل fetch صحبت کنیم. این فعل بیشتر در زبان انگلیسی بریتانیایی استفاده میشه. فعل fetch به معنی رفتن و آوردن کسی یا چیزی است که دارای ساختار ها و ترکیباتی است که با یادگیری آن ها می توانید مهارت اسپیکینگ و رایتینگ تقویت کرده و به […]

بررسی چند کالوکیشن با کلمه ی university در زبان انگلیسی

همان طور که می دانید یادگیری کالوکیشن ها برای تقویت مهارت اسپیکینگ و رایتینگ شما بسیار اهمیت دارد. این که بدانید چه کلماتی با هم به درستی ترکیب می شوند و در جای مناسب به کار می روند خیلی مهم است. در این مطلب آموزشی قصد داریم که سه کالوکیشن با کلمه university را بررسی […]

بررسی چند مثال با کلمه special در زبان انگلیسی

در این مطلب آموزشی می خواهیم چند مثال را با کلمه special بررسی کنیم این کلمه در نقش صفت و به معنی خاص یا ویژه است. لطفاً تا پایان کار در این مقاله با ما همراه باشید و در نهایت با دانلود کردن فایل صوتی و فایل PDF حاوی نکات بیشتر این جلسه از کلاس […]