تفاوت کلمات wait و await و sleep و asleep و wake و awake در زبان انگلیسی

در این مقاله از وبسایت کاردوآنلاین در رابطه با تفاوت کلمات wait و await و sleep و asleep و wake و awake در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد.

(بیشتر…)

کاربرد و تقاوت های کلمات across و over و through در زبان انگلیسی

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با کاربرد و تقاوت های کلمات across و over و through در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد.

(بیشتر…)

کاربردها و استفاده صحیح از کلمه some در زبان انگلیسی

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین که بخشی از سری مقالات آموزش رایگان گرامر و دستور زبان انگلیسی است در رابطه با کاربردها و استفاده صحیح از کلمه some در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد.

(بیشتر…)

بررسی و تصحیح دو اشتباه رایج با کلمه both در زبان انگلیسی

در این قسمت از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با بررسی و تصحیح دو اشتباه رایج با کلمه both در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد.

(بیشتر…)

تفاوت کلمات somebody و someone و anybody و anyone در زبان انگلیسی

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با تفاوت کلمات somebody و  someone و  anybody و  anyoneو موارد مشابه صحبت می کنیم.

(بیشتر…)

تفاوت کلمات another و other و others در زبان انگلیسی

در این مقاله که از سری مقالات آموزش رایگان گرامر و دستور زبان انگلیسی در وب سایت کاردوآنلاین منتشر می شود، در رابطه با تفاوت کلمات another و other و others صحبت خواهیم کرد.

(بیشتر…)

ساختار آینده در گذشته و یا Future in the Past در زبان انگلیسی

در این مقاله قصد داریم در رابطه با ساختار آینده در گذشته و یا Future in the Past در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان با آن مشکل دارند صحبت کنیم.

(بیشتر…)

کلمه should در زبان انگلیسی و کاربردهای آن

در این قسمت از سری آموزش جامع گرامر و دستور زبان انگلیسی از وب سایت کاردو آنلاین در رابطه با کلمه should در زبان انگلیسی و کاربردها و استفاده صحیح از آن صحبت خواهیم کرد.

(بیشتر…)

تفاوت کلمات some و any در زبان انگلیسی

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین که بخشی از سری مقالات آموزش رایگان گرامر و دستور زبان انگلیسی می باشد در رابطه با تفاوت کلمات some  و any در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. هر دوی این کلمات دارای نکات و کاربردهای بسیار مهمی هستند که برای استفاده مناسب و صحیح از آن ها باید از این نکات اطلاع داشته باشید. در ادامه در رابطه با این نکات صحبت خواهیم کرد.

استفاده از some  و any برای صحبت کردن در رابطه با مقادیر نامعلوم

هم کلمه some و هم کلمه any در زبان انگلیسی برای صحبت کردن در رابطه با شرایطی مورد استفاده قرار می گیرند که در آن حجم و یا تعداد چیزی غیر مشخص است. در واقع اگر نخواهیم بگوییم چه مقدار و یا چه تعداد از چیزی را داریم و یا این موضوع اهمیتی نداشته باشد از some  و any استفاده می کنیم. دو مثال زیر این موضوع را نشان می دهند.

I need to buy some new clothes.

Is there any milk left?

تفاوت کلمات some  و any

یکی از تفاوت های بسیار مهم کلمات some  و any در این است که some در جملات و عبارت های مثبت و یا اصطلاحا affirmative استفاده می شود. از طرفی any که به عنوان یک کلمه non–affirmative شناخته می شود، اغلب در سوال ها و جملات و عبارات منفی کاربرد دارد. در رابطه با کلمات non–affirmative بعداً مقاله ای را منتشر خواهیم کرد.

مثال های زیر این تفاوت را نشان می دهند.

I want some razor blades. (NOT I want any razor blades.)

Have you got any razor blades?

Sorry, I haven’t got any razor blades. (NOT Sorry, I haven’t got some …)

استفاده از کلمه some در سوال ها

اگر در سوالی توقع داشته باشیم که شنونده پاسخ را به صورت بله بدهد، می توانیم از some استفاده کنیم. اگر حتی بخواهیم او را ترغیب کنیم که به صورت مثبت به ما پاسخ بدهد نیز از some استفاده می کنیم. در پیشنهادها و یا درخواست ها در زبان انگلیسی این موضوع بسیار کاربرد دارد. مثال های زیر این موضوع را نشان می دهند.

Have you brought some paper and a pen?

(The hearer is expected to bring them.)

Shouldn’t there be some instructions with it?

Would you like some more meat?

Could I have some brown rice, please?

Have you got some glasses that I could borrow?

استفاده از کلمه any در affirmative clauses

یکی دیگر از کاربردها و نکات استفاده از کلمه any، در این است که در affirmative clauses و یا عبارات مثبت، پس از کلماتی که معنای منفی و یا محدود کننده دارند استفاده می شوند. برخی از این کلمات شامل never، hardly، withoutو  littleمی باشند. مثال های زیر این موضوع را نشان می دهند.

You never give me any help.

I forgot to get any bread.

There’s hardly any tea left.

We got there without any trouble.

There is little point in doing any more work now.

استفاده از some و any در جملات شرطی

یکی دیگر از نکات مربوط به استفاده صحیح از some و any، در if‑clauses و یا عبارت های شرطی است. هر دوی کلمات some و any در if‑clauses کابرد دارند. برای مثال:

If you want some/any help, let me know.

گاهی می توان از any برای بیان اینکه “اگر چیزی وجود دارد” استفاده کرد. برای مثال:

Any cars parked in this road will be towed away.

(= If there are any cars parked in this road, they will …)

جمع بندی

در پایان از شما تشکر می کنیم که در این مقاله که بخشی از سری مقالات آموزش رایگان گرامر و دستور زبان انگلیسی می باشد در رابطه با نکات استفاده صحیح از some و any صحبت کردیم. در رابطه با هر کدام از این دو کلمه نکات بسیار زیادی وجود دارد که در مقاله های دیگری حتما از آن ها صحبت خواهیم کرد.

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد مشکلات تماسهای تلفنی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد مشکلات تماسهای تلفنی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

(بیشتر…)

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در جلسات و نشست های شغلی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در جلسات و نشست های شغلی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

(بیشتر…)

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد میزبان شدن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد میزبان شدن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

(بیشتر…)

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در قرار ملاقاتهای تلفنی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در قرار ملاقاتهای تلفنی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

(بیشتر…)

malatya escort bayan bursa escort bayan antalya escort bayan konya escort bayan mersin escort