آرشیو دسته ها: منابع تقویت مهارت اسپیکینگ زبان انگلیسی

آموزش جمله سازی زبان انگلیسی English Sentence Builder ویرایش دوم

آموزش جمله سازی زبان انگلیسی English Sentence Builder ویرایش دوم را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

کتاب عبارت های مفید مکالمات انگلیسی Perfect Phrases for ESL Conversation Skills

کتاب عبارت های مفید مکالمات انگلیسی Perfect Phrases for ESL Conversation Skills را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

آموزش مکالمات زبان انگلیسی How to Make Great Conversation And Small Talk

آموزش مکالمات زبان انگلیسی How to Make Great Conversation And Small Talk را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

کتاب گرامر و واژگان مکالمات غیررسمی The Grammar and Lexis of Conversational Informal

کتاب گرامر و واژگان مکالمات غیررسمی The Grammar and Lexis of Conversational Informal را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. ادامه مطلب

آموزش زبان انگلیسی Skills Plus Advanced Listening and Speaking

آموزش زبان انگلیسی Skills Plus Advanced Listening and Speaking را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

مجموعه تقویت مهارت اسپیکینگ زبان انگلیسی Mini English – Maxi Effect

مجموعه تقویت مهارت اسپیکینگ زبان انگلیسی Mini English – Maxi Effect را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

راهنمای کنفرانس دادن به زبان انگلیسی Speaking of Speech

راهنمای کنفرانس دادن به زبان انگلیسی Speaking of Speech را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

1 2 3