مکالمات واقعی زبان انگلیسی: این فقط یک خروپف نبود!

مکالمات واقعی زبان انگلیسی (سلامتی): این فقط یک خروپف نبود!

در این مطلب از وبسایت کاردوآنلاین، یک درس دیگر با عنوان این فقط یک خروپف نبود! از مجموعه دروس مکالمات واقعی زبان انگلیسی در دسته سلامتی را برای شما در نظر گرفته ایم. این مجموعه دروس مکالمه زبان انگلیسی به شما کمک می کنند که در قالب دیالوگ های واقعی، تعدادی زیادی از اصطلاحات و عبارات عامیانه زبان انگلیسی را فرا بگیرید. برای یادگیری هر چه بهتر این مکالمات، آنها را به همراه ترجمه و فایل های صوتی مربوطه تنظیم کرده ایم. لیست کامل دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات واقعی و عامیانه زبان انگلیسی مشاهده کنید.

این فقط یک خروپف نبود!

It wasn’t just any snore!

مری: جین به نظر میرسی که خرخره. شب راحت نخوابیدی؟
جین: نه. جان تمام دیشب مرا بیدار نگه داشت.
مریم: اوه!؟
جین: نمی دانم چرا. جان به ندرت خروپف می کند، اما دیشب او واقعاً شروع به اره کردن چند چوب کرد! و این فقط یک خروپف نبود. بیشتر شبیه گله ای از فیل ها بود که در اتاق می دویدند!
مریم: پدربزرگ من هم همین کار را می کرد. گاهی حتی خودش را بیدار می کرد. خیلی بلند خرخر کرد! همیشه فکر می کردم خنده دار است.
جین: خب، من مطمئناً به جان نمی خندم. فکر نمی کنم بتوانم دوباره آن شب را تحمل کنم.
مریم: آیا به خرید گوش گیر فکر کرده ای؟
جین: شما شرط می بندید! در واقع، من قصد دارم برای ناهار مقداری بخرم!

Mary: Jane you look bushed. Didn’t you get a good night’s sleep?
Jane: Nope. John kept me awake all last night.
Mary: Oh!?
Jane: I don’t know why. John rarely snores, but last night he really started sawing some logs! And it wasn’t just any snore. It was more like a herd of elephants running through the room!
Mary: My grandpa used to do the same thing. Sometimes he would even wake himself up. He snored so loud! I always thought it was funny.
Jane: Well, I’m certainly not laughing about John. I don’t think I can take another night like that again.
Mary: Have you considered buying some earplugs?
Jane: You bet! In fact, I’m going to buy some at lunch!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *