مکالمات واقعی زبان انگلیسی: سرم گیج می رود!

مکالمات واقعی زبان انگلیسی (سلامتی): سرم گیج می رود!

در این مطلب از وبسایت کاردوآنلاین، یک درس دیگر با عنوان سرم گیج می رود! از مجموعه دروس مکالمات واقعی زبان انگلیسی در دسته سلامتی را برای شما در نظر گرفته ایم. این مجموعه دروس مکالمه زبان انگلیسی به شما کمک می کنند که در قالب دیالوگ های واقعی، تعدادی زیادی از اصطلاحات و عبارات عامیانه زبان انگلیسی را فرا بگیرید. برای یادگیری هر چه بهتر این مکالمات، آنها را به همراه ترجمه و فایل های صوتی مربوطه تنظیم کرده ایم. لیست کامل دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات واقعی و عامیانه زبان انگلیسی مشاهده کنید.

سرم گیج می رود!

My head is spinning!

مریم: خسته به نظر می رسید. دیشب به اندازه کافی نخوابیدی؟
جان: نه، من یکسری از دوستانم را مهمان کرده بودم و تا ساعت های آخر مهمانی داشتیم.
مریم: تعجبی نداره که خیلی بد به نظر میای!
جان: حدس می‌زنم مثل گذشته نمی‌توانم شب‌های دیروقت را تحمل کنم. سرم می چرخد و میگرن دارم.
مریم: فکر کنم باید بری خونه و استراحت کنی.
جان: ای کاش می توانستم، اما فکر نمی کنم بتوانم آنقدر چشمانم را باز نگه دارم تا بتوانم به خانه بروم.
مریم: نگران نباش! من شما را سوار خانه می کنم. اما دفعه بعد، مهمانی را تماشا کنید، باشه؟

Mary: You looked tired. Didn’t you get enough sleep last night?
John: No, I had a bunch of my friends over, and we partied until the wee hours.
Mary: No wonder you look so bad!
John: I guess I just can’t take late nights like I used to. My head is spinning, and I have a migraine.
Mary: I think you need to go home and take a rest.
John: I wish I could, but I don’t think I can keep my eyes open long enough to drive home.
Mary: Don’t worry! I’ll give you a ride home. But next time, watch the partying, OK?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *