مکالمات واقعی زبان انگلیسی: حفره داره منو میکشه!

مکالمات واقعی زبان انگلیسی (سلامتی): حفره داره منو میکشه!

در این مطلب از وبسایت کاردوآنلاین، یک درس دیگر با عنوان حفره داره منو میکشه! از مجموعه دروس مکالمات واقعی زبان انگلیسی در دسته سلامتی را برای شما در نظر گرفته ایم. این مجموعه دروس مکالمه زبان انگلیسی به شما کمک می کنند که در قالب دیالوگ های واقعی، تعدادی زیادی از اصطلاحات و عبارات عامیانه زبان انگلیسی را فرا بگیرید. برای یادگیری هر چه بهتر این مکالمات، آنها را به همراه ترجمه و فایل های صوتی مربوطه تنظیم کرده ایم. لیست کامل دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات واقعی و عامیانه زبان انگلیسی مشاهده کنید.

حفره داره منو میکشه!

The cavity is killing me!

سیندی: سلام، رابرت، چه اتفاقی برای صورتت افتاده است؟ متورم به نظر می رسد.
رابرت: امروز باید بروم یک حفره را پر کنم.
سیندی: درد داشت؟
رابرت: من حتی نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم. مرا کشت!
سیندی: چه مدت روی صندلی بودی؟
رابرت: خیلی طول کشید. اما بدترین قسمت بی حس شدن بود. باید سه گلوله به من می دادند!
سیندی: خب، حدس می‌زنم درس خوبی یاد گرفته‌ای، ها! شما باید به خوبی از دندان های خود مراقبت کنید!
رابرت: شوخی ندارم! نه تنها من نمی توانم درد را تحمل کنم، بلکه مرد! دندانپزشکان گران هستند! قبض قرار است هومونگوس شود!
سیندی: بیمه دندانپزشکی نداری؟
رابرت: دارم، اما هنوز همه چیز را پوشش نمی دهد.

Cindy: Hi, Robert, what happened to your face? It looks swollen.
Robert: I had to go get a cavity filled today.
Cindy: Did it hurt?
Robert: I don’t even wanna talk about it. It killed me!
Cindy: How long were you in the chair?
Robert: It took quite a while. But the worst part was getting numbed. They had to give me three shot!
Cindy: Well, I guess you’ve learned a good lesson, huh! You have to take good care of your teeth!
Robert: No kidding! Not only can’t I stand the pain, but man! Dentists are expensive! The bill is going to be humungus!
Cindy: Don’t you have a dental insurance?
Robert: I do, but it still doesn’t cover everything.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *