مکالمات واقعی زبان انگلیسی: شکم آهنی داری!

مکالمات واقعی زبان انگلیسی (سلامتی): شکم آهنی داری!

در این مطلب از وبسایت کاردوآنلاین، یک درس دیگر با عنوان شکم آهنی داری! از مجموعه دروس مکالمات واقعی زبان انگلیسی در دسته سلامتی را برای شما در نظر گرفته ایم. این مجموعه دروس مکالمه زبان انگلیسی به شما کمک می کنند که در قالب دیالوگ های واقعی، تعدادی زیادی از اصطلاحات و عبارات عامیانه زبان انگلیسی را فرا بگیرید. برای یادگیری هر چه بهتر این مکالمات، آنها را به همراه ترجمه و فایل های صوتی مربوطه تنظیم کرده ایم. لیست کامل دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات واقعی و عامیانه زبان انگلیسی مشاهده کنید.

شکم آهنی داری!

You have an iron stomach!

جنی: جریان چیه؟ به نظرت خیلی داغ نیست!
مایک: من معده درد دارم. فکر کنم امروز ناهار غذای بدی خوردم.
جنی: واقعا؟ اما ما در همان جا غذا خوردیم. چطور معده ام خوب است؟
مایک: تو شکم آهنی داری! از طرفی شکم من آنقدرها هم قوی نیست!
جنی: خب حالا چیکار کنیم؟
مایک: من باید یک دستشویی پیدا کنم – و سریع! من فکر می کنم که من موفق به اجراهای سلطنتی شده ام.

Jenny: What’s going on? You don’t look so hot!
Mike: I have a stomachache. I think I got some bad food at lunch today.
Jenny: Really? But we ate at the same place. How come my stomach is fine?
Mike: You have an iron stomach! My stomach, on the other hand, isn’t as strong!
Jenny: So what should we do now?
Mike: I’ve got to find a restroom – and quick! I think I’ve got the royal runs.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *