8 کتاب منبع برای معلمان زبان انگلیسی Resource Books for Teachers

Resource Books for Teachers

8 کتاب منبع برای معلمان زبان انگلیسی Resource Books for Teachers را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

8 کتاب منبع برای معلمان زبان انگلیسی Resource Books for Teachers

مجموعه پیش رو شامل 8 کتاب منبع برای تدریس زبان انگلیسی در زمینه های مختلف می باشد. این کتب می تواند منابعی خوبی برای دادن ایده به مدرسان انگلیسی برای تدریس باشد. نمونه طرح درس، تمرینات مختلف، آموزشهای استاندارد و زود بازده جزء مواردی است که می توان در این کتب یافت. این منابع تدریس در زمینه تدریس نوشتن انگلیسی، تدریس انگلیسی با داستان، تدریس گرامر، تشویق زبان آموز به نگارش شعر و متون ادبی توسط خودشان، تدریس با نوجوانان، اجرای نمایش توسط دانش آموزان و  …  می باشند. مجموعه این کتاب ها را می توانید از کاردوانلاین دانلود نمایید.

دانلود لیست محتویات پکیج منابع آموزش تدریس زبان انگلیسی

لیست کامل این بسته را دانلود کنید و در صورت تمایل از این لینک اقدام به خرید کنید.

Resource Books for Teachers

The Internet Resource Books for Teachers

Opens up new opportunities for language learning, with the World Wide Web providing access to material on almost any topic. Gives detailed examples of classroom activities that exploit these opportunities, including searching on the Web, evaluating Web pages, creating language learning material, and communicating using the Internet

Teenagers (Resource Books for Teachers) 

Teenagers encourages learners to notice how language works, promotes cultural awareness, develops creative thinking and problem-solving skills, and appeals to teenagers’ curiosity beyond the confines of media-driven popular culture. This book provides advice and activities to make working with teenagers a rewarding and enriching experience

Creative Poetry Writing (Resource Books for Teachers)

Creative Poetry Writing is intended for teachers who would like to add a frisson of excitement to lessons: a sense of production and performance, to give students the opportunity to say something surprising and original, while they practice aspects of language. The activities are arranged incrementally: starting with individual sounds, moving on to stress in words, word-building, sentence structure, time and tense, form and function, text types, and poetic forms

Writing with Children (Resource Books for Teachers)

This book teaches the Roman alphabet, letter shapes, and names, and word recognition. It encourages children to use words and sentences creatively. It offers guidance on introducing and developing writing skills with young learners. The framework is designed for developing writing skills at word, sentence, and text level. Activities provides opportunities for children to practise a wide range of writing skills

The Internet and Young Learners (Resource Books for Teachers)

This book combines Internet resources with structured classroom activities to maximize learning potential. The activities are firmly anchored in children’s experiences and include purposeful tasks with a clear language component

Storytelling with Children (Resource Books for Teachers)

A popular Resource Book, with many new ideas and stories…Stories are an ideal way of motivating children, improving listening skills, and teaching vocabulary and structures. Stories develop awareness of the sound and feel of English, and an understanding of language in context

Grammar for Young Learners (Resource Books for Teachers)

Helps teachers of young learners introduce and practise grammar in a fun and motivating way. Steers a middle course between grammar-based and communicative approaches to teaching: meaning is the main focus of all language teaching and grammar is an intrinsic part of making meaning explicit

Drama with Children (Resource Books for Teachers)

This book introduces drama activities to children, including role play, mime, chants, puppets and short plays. It shows how the use of drama can improve both speaking and pronunciation, and can also help children to develop self-confidence and express their imagination, personalities and creativity. It also demonstrates how activities can be integrated into day-to-day teaching, as well as providing inspiration for performances at open days or end-of-term shows

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب منبع برای معلمان زبان انگلیسی Resource Books for Teachers

download button

خرید مجموعه های کامل و تکمیلی آموزش انگلیسی از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *